3828 /TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ngày 8 tháng 10 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã chủ trì làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Hùng Dũng về đề xuất tham gia đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có  Lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Cần Thơ và Văn phòng Bộ; về phía thành phố Cần Thơ, có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc Sở. Sau  nghe báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương trong những năm qua, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, luyện tập của các vận động viên, quần chúng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Cần Thơ cần phát huy vai trò hạt nhân phát triển, hỗ trợ các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng phát triển.

2. Về đề xuất tham gia đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Để thúc đẩy và phát triển hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản ủng hộ việc thành phố Cần Thơ sẽ tham gia đăng cai một số môn trong Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Giao Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế, trao đổi, làm việc với các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xây dựng Đề án tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về xếp hạng di tích “Địa điểm các căn cứ tiền phương trong kháng chiến chống Mỹ trên tuyến lộ vòng cung Cần Thơ”: Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn Bảo tàng thành phố Cần Thơ xây dựng lại hồ sơ xếp hạng di tích, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Đặc biệt lưu ý, các địa điểm di tích đề nghị xếp hạng phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố.

4. Đối với các di tích xin hỗ trợ vốn đầu tư để hoàn thành: Về cơ bản, Bộ đồng ý tiếp tục bố trí vốn sự nghiệp để hỗ trợ hoàn thành các di tích. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ báo cáo đánh giá kết quả triển khai, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa xem xét, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

-TC TDTT, Cục DSVH; Vụ KHTC,

- Lưu: VT, VP (THTT), TTH.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác