3828/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3828/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 10 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bi Đình - Lăng Tự Đức, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1087/BTDT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bi Đình - Lăng Tự Đức, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án tu bổ Bi Đình nói trên gồm: tu bổ mặt bằng nền công trình, lan can, bậc cấp đá Thanh, gia cố gia cường cấu trúc chịu lực, phục hồi hoàn nguyên các lớp vữa áo tường và cột gạch bằng vôi vữa truyền thống; tu bổ phục hồi mái lợp âm dương hoàng lưu ly có câu đầu tích thủy bằng phương pháp dán ngói, chống thấm hệ mái bằng nhựa Bitum, phục hồi các chi tiết trang trí mái bằng pháp lam phục chế dạng khối ngũ sắc; phục hồi hoàn nguyên các họa tiết trang trí trên tường bằng kỹ thuật phục chế tranh tường và các mảng tường có ốp lát gạch men trang trí nhằm bảo tồn nguyên trạng các hình vẽ trang trí theo quy trình phục chế tranh tường. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần lưu ý một số vấn đề là:

- Chú thích mặt bằng hiện trạng mái lợp ngói âm dương hư hỏng 70% nhưng trên mặt cắt hiện trạng lại là 60%, cần chỉnh sửa lại cho khớp;

- Chú thích chi tiết cắt ngang ngói lợp là quét Bitum + dán 2 lớp vải thủy tinh nhưng mặt cắt B-B lại chú thích là 3 lớp vải thủy tinh là không trùng khớp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác