3830/BVHTTDL-TV

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN- Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc Xét tặng bằng khen cho hệ thống thư viện công cộng

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Hội đồng Thi đua. Khen thưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong nhiều năm qua hệ thống thư viện công cộng toàn quốc từ tỉnh, thành phố đến cấp huyện và cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng xây dựng, củng cố và phát triển thư viện, tủ sách vùng biên giới, hải đảo; Tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho đồng bào, cán bộ và chiến sĩ ở những vùng đặc biệt khó khăn, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm (2001 - 2010) của các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện cấp huyện trong việc phục vụ đồng bào, cán bộ và chiến sĩ khu vực biên giới, hải đảo; Nhân Hội nghị Tổng kết 10 năm hoạt ông xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) trân trọng đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xét tặng Bằng khen cho 23 tập thể thư viện tỉnh, thành phố và thư viện cấp huyện đã có thành tích xuất sắc xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001 - 2010) (có danh sách và báo cáo thành tích kèm theo).

Xin trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Vụ Thi đua Khen thưởng;

- Lưu: VT, TV, TT.8.


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TẶNG BẰNG KHEN

 

1. Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Thư viện tỉnh Cao Bằng

4. Thư viện tỉnh Hà Giang

5. Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng

6. Thư viện tỉnh Quảng Ninh

7. Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

8. Thư viện tỉnh Thanh Hóa

9. Thư viện tỉnh Nghệ An

10. Thư viện tỉnh Quảng Ngãi

11. Thư viện tỉnh Kon Tum

12. Thư viện tỉnh Bình Định

13. Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

14. Thư viện tỉnh Tây Ninh

15. Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh

16. Thư viện tỉnh Đồng Tháp

17. Thư viện tỉnh An Giang

18. Thư viện tỉnh Cà Mau

19. Thư viện huyện Tràng Định (Lạng Sơn)

20. Thư viện huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk)

21. Thư viện huyện Mộc Hóa (Long An)

22. Thư viện huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận)

23.  Thư viện huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác