3839/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Chương trình diễu hành xe đạp “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Đồng ý tổ chức Chương trình diễu hành xe đạp “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Hãng Phát thanh và Truyền hình Văn hóa Hàn Quốc (MBC) tổ chức, nhằm kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế hướng dẫn và hỗ trợ Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam và Hãng Phát thanh và Truyền hình Văn hóa Hàn Quốc (MBC) tổ chức Chương trình nói trên, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 26 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: 19 tỉnh và thành phố bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí: Toàn bộ chi phí tổ chức Chương trình diễu hành xe đạp “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” do Hãng Phát thanh và Truyền hình Văn hóa Hàn Quốc chịu trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2012
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục tr¬ưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tại Điều 1 (để phối hợp)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác