3846/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về công tác hợp tác quốc tế

Ngày 27 tháng 10 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo tóm tắt công tác đối ngoại 9 tháng đầu năm 2010, dự kiến những hoạt động đối ngoại của Bộ cuối năm 2010, ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính về công tác giao lưu, hợp tác quốc tế của Bộ, những đề xuất, kiến nghị và ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ:

- Đẩy mạnh việc vận động các Dự án tài trợ cho sự phát triển Ngành;

- Tăng cường việc kiểm soát các đoàn ra, đoàn vào theo các quy định hiện hành và Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ;

- Tìm cách đẩy mạnh, vận động sự ủng hộ của các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước xây dựng các chính sách phù hợp với sự phát triển Ngành. Nghiên cứu xây dựng Phòng chính sách ở Bộ, Phòng chính sách Văn hoá ở Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Phòng chính sách Du lịch ở Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Phòng chính sách Thể dục thể thao ở Viện Khoa học Thể dục thể thao.

2) Các Tuần/ngày Việt Nam hoặc Liên hoan, Lễ hội Văn hoá - Du lịch Việt Nam ở nước ngoài cần kết hợp cả văn hoá nghệ thuật, thể thao và du lịch. Các hoạt động bao gồm: chiếu phim, triển lãm, trưng bày tranh ảnh, tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật, roadshow du lịch, kết hợp tổ chức giải thể dục thể thao như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, taekwondo, biểu diễn võ thuật Việt Nam.

3) Các đối tượng được cử tham gia các đoàn ra cần có cả đoàn ở các địa phương với các loại hình nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền, ở trung ương chú ý các đơn vị biểu diễn xiếc, rối, tuồng, chèo, cải lương, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch…Cần tính đến việc xã hội hoá bằng hình thức mời các nghệ sỹ tự do, nghệ nhân các làng nghề tiêu biểu tham gia chương trình.

4) Giao Cục Hợp tác quốc tế.

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam trên các kênh truyền hình thế giới như CNN, BBC. Star  World;

- Nghiên cứu triển khai đưa loại hình thuyền buồm thể thao, du lịch vào Việt Nam;

- Tập hợp xây dựng kỷ yếu các đoàn ra trên cơ sở báo cáo kết quả các chuyến đi công tác nước ngoài, rút ra các bài học kinh nghiệm;

- Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất cải tiến quy định ra quyết định, quản lý đoàn ra cho khoa học, thuận tiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính; huy động được sự tham gia của các nghệ sỹ, nghệ nhân không thuộc biên chế nhà nước, kể cả các nghệ sỹ tài năng đã nghỉ chế độ.

- Đề xuất việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hợp tác quốc tế cho cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế tại các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5) Giao Tổng cục Du lịch:

- Đảm bảo chất lượng, mẫu mã cho các ấn phẩm, vật phẩm quảng bá văn hoá, du lịch;

- Có kế hoạch cụ thể, chi tiết để đưa du khách đến với các nhà hát, bảo tàng để quảng bá văn hoá nghệ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.

- Kênh truyền hình cáp Du lịch: cần tăng thời lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Bộ (để b/c;)

- Các Tổng cục, Cục, Vụ đơn vị có liên quan (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, BK.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác