3847/TB- BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI

Ngày 26 tháng 10 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Trưởng ban Tổ chức Đại hội hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội. Sau khi nghe ý kiến của thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban và các đồng chí dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội, cũng như của thành phố Đà Nẵng - đơn vị đăng cai vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI.

2. Ban Tổ chức thành phố Đà Nẵng:

- Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành hạng mục xây dựng, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng, bể bơi và các địa điểm phục vụ việc tập luyện, thi đấu các môn thi tại vòng chung kết;

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội;

- Phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban của Ban tổ chức trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công vòng chung kết của Đại hội.

- Xây dựng phương án vận động tài trợ cho các hoạt động tại Đại hội.

3. Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật:

- Sớm thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài các môn thi đấu tại vòng chung kết;

- Chủ động phối hợp với thành phố Đà Nẵng kiểm tra, rà soát lại các địa điểm tập luyện và thi đấu cũng như trang thiết bị dụng cụ phục vụ việc tổ chức các môn thi tại Vòng chung kết.

4. Tiểu ban Khai mạc, bế mạc và nhóm tác giả đạo diễn:

- Xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội và triển khai tổ chức tập luyện các tiết mục theo kịch bản lễ khai mạc và bế mạc Đại hội được Lãnh đạo Bộ thông qua.

- Khẩn trương làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và lễ bế mạc Đại hội.

5. Tiểu ban cơ sở vật chất và hậu cần:

- Thẩm định dự toán kinh phí của các tiểu ban trình Ban tổ chức phê duyệt (đối với phần kinh phí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) và thực hiện việc cấp phát kinh phí kịp thời để các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thiết kế maket giấy mời, thẻ Ban tổ chức, thẻ vận động viên, tình nguyện viên và bộ phận phục vụ báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Phối hợp với thành phố Đà Nẵng xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nghỉ của Ban tổ chức, các đại biểu Trung ương, các đoàn quốc tế, lực lượng trọng tài và các đoàn về tham dự Vòng chung kết Đại hội.

6. Tiểu ban tuyên truyền và vận động tài trợ: Chủ động phối hợp với các tiểu ban và các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, thông tin về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan báo chí thuộc Bộ. Phối hợp với thành phố Đà Nẵng xây dựng phương án thành lập Trung tâm Báo chí của Đại hội.

7. Tiểu ban Thư ký tổng hợp:

- Xây dựng kế hoạch công tác của Ban tổ chức từ nay cho đến thời gian tổ chức đại hội;

- Tổng hợp, thường xuyên cập nhật kết quả thi đấu; thông báo cho các địa phương, các tiểu ban về trang web của Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổ chức.

8. Tổng cục Thể dục Thể thao - Cơ quan thường trực của Ban tổ chức: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ triển khai để theo dõi, đôi đốc các tiểu ban, đơn vị có liên quan hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tổng hợp báo cáo kết quả tại cuộc họp của Ban Tổ chức vào cuối tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng; sớm đề xuất thành lập bộ phận thường trực của Ban tổ chức để giúp Ban tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Đại hội.

9. Các đồng chí thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và địa phương đăng cai nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổ chức Đại hội. Nếu có vấn đề gì còn vướng mắc hoặc phát sinh, đề nghị báo cáo Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức xem xét, giải quyết.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các thứ trưởng (để b/c);

- Thành viên BTC;

- Tổng cục TDTT  và các tiểu ban (để thực hiện)

- Lưu: VT, VP (THTT.1), TTH. 30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác