3853/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2013 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức biểu diễn với sự chỉ huy của Nhạc trưởng người Nga trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3612/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức tập luyện và biểu diễn với sự chỉ huy của Nhạc trưởng người Nga tại Lễ khai mạc chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

- Thời gian tập luyện: từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2013 tại  Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

- Thời gian biểu diễn: ngày 12 tháng 11 năm 2013.

- Địa tại biểu diễn: Nhà hát lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

-  Phía Nga chịu chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, vận chuyển đạo cụ trên hành trình quốc tế khứ hồi, bảo hiểm, thù lao cho các nghệ sỹ Nga.

- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu các chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn.

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu mọi chi phí tổ chức luyện tập, bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn cho các nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, lễ tân đón tiếp, phiên dịch và các chi phí liên quan khác từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Dàn nhạc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8+02

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác