3861/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3861/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất

Ngày 4 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại  Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo công tác chuẩn bị, dự thảo Kế hoạch tổng thể của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Về nội dung các hoạt động:

-  Đồng ý bổ sung hoạt động giới thiệu di sản văn hóa Diều, đề nghị Hội Di sản Văn hóa Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện từ nguồn kinh phí do Hội huy động.

- Đồng ý bổ sung tổ chức không gian làng nghề truyền thống ẩm thực Hà Nội, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức thực hiện từ nguồn kinh phí của Sở và huy động.

- Về tổ chức tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao đổi với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2) Về các thủ tục:

- Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, giao Ban Tổ chức liên hệ, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét.

- Đồng ý bổ sung một số thành viên tham gia Ban Chỉ đạo; nhất trí cơ cấu các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức

3) Giao Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt và chủ động triển khai các kịch bản chi tiết; kịch bản chi tiết Lễ Khai mạc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý gửi lại Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét.

4) Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tuần lễ tổ chức họp báo giới thiệu về Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Thủ đô Hà Nội; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

5) Đề nghị các địa phương tham gia:  Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tham gia Tuần lễ  “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” theo đề nghị của Ban Tổ chức.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ủy ban TW MTTQVN;

- Các Thứ trưởng;

- Thành viên BCĐ, BTC;

- UBND các tỉnh/thành tham gia;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành tham gia;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

Vụ VHDT, Cục VHCS,

Vụ TĐKT, Vụ KHTC;

- Các đơn vị liên quan.

- Lưu: VT, VP(THTT) S.35.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác