3868/QC-BCĐ

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế chấm giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

(Phê duyệt theo Quyết định Số: 3868/QĐ-BCĐ, ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Điều 1. Thành phần các Ban Giám khảo

1. Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII có ba Ban Giám khảo: Ban Giám khảo phim Truyện Ban Giám khảo phim Tài liệu, Khoa học; Ban Giám khảo phim Hoạt hình. Mỗi Ban Giám khảo có ít nhất 07 thành viên (trong đó bao gồm cả Trưởng Ban Giám khảo).

2. Các thành viên Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động điện ảnh uy tín, có trình độ chuyên môn cao và công tâm; thành viên Ban Giám khảo không phải là thành phần sáng tác chính trong các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà mình tham gia Ban Giám khảo.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Ban Giám khảo

1. Xem các tác phẩm điện ảnh tham dự Liên hoan Phim, xét chọn những tác phẩm xuất sắc mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện có nhiều tiền tòi, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả để quyết định trao giải thưởng. Cụ thể như sau:

- Ban Giám khảo phim Truyện chấm giải thưởng cho phim truyện nhựa và phim truyện video;

- Ban Giám khảo phim Tài liệu, Khoa học chấm giải thưởng cho phim tài liệu nhựa, phim tài liệu video và phim khoa học (nhựa và video);

- Ban Giám khảo phim Hoạt hình chấm giải thưởng cho phim hoạt hình (nhựa và video).

2. Xét chọn những nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật trong các phim tham dự Liên hoan Phim để trao giải thưởng.

Điều 3. Số lượng giải thưởng

1. Số lượng giải thưởng dành cho các loại hình phim:

Các Ban Giám khảo chấm điểm, bỏ phiếu để quyết định trao giải thưởng cho các loại hình phim như sau:

- Phim Truyện nhựa: một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giám khảo;

- Phim Truyện video: một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giám khảo;

- Phim Tài liệu nhựa: một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giám khảo;

- Phim Tài liệu video: một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giảm khảo;

- Phim Khoa học (nhựa và video): một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giám khảo;

-Phim Hoạt hình (nhựa và video): một giải Bông Sen Vàng, hai giải Bông Sen Bạc, hai Bằng khen của Ban Giám khảo;

Loại hình phim nào có số lượng phim dự thi dưới 10 phim, thì Ban Giám khảo không nhất thiết phải trao đủ số lượng Giải thưởng và Bằng khen theo quy định trên.

2. Số lượng giải thưởng dành cho cá nhân:

Các Ban Giảm khảo sẽ bỏ phiếu bầu chọn một giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất cho mỗi thành phần sau đây: Đạo diễn, Tác giả kịch bản, Quay phim, Nữ diễn viên chính, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên phụ, Nam diễn viên phụ, Hoạ sỹ thiết kế mỹ thuật (riêng đối với phim hoạt hình: bài chọn 01 giải thưởng dành cho Hoạ sỹ tạo hình và 01 giải thưởng dành cho Hoạ sỹ diễn xuất), Nhạc sỹ, Đạo diễn âm thanh (01 giải dành cho phim Truyện; 01 giải dành cho phim Tài liệu, Khoa học; 01 giải dành cho phim Hoạt hình). Đối với giải thưởng cho Đạo diễn âm thanh, Ban Giám khảo khuyến khích thành phần là người Việt Nam.

Điều 4. Quy trình xem phim và chấm giải

1. Thành viên Ban Giám khảo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi chiếu phim dành cho Ban Giám khảo. Trong trường hợp đặc biệt, thành viên Ban Giám khảo không có mặt tại phòng chiếu để xem phim, phải thông báo cho Trưởng Ban Giám khảo và không được chấm điểm đối với các phim không xem.

2. Sau khi xem toàn bộ phim dự thi, từng Ban Giám khảo trao đối đánh giá chung về chất lượng phim, lựa chọn một số phim nổi bật và đề cử danh sách phim tranh giải. Các thành viên Ban Giám khảo bầu chọn và chấm điểm phim theo nguyên tắc quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế này. Phiếu đã chấm điểm được niêm phong tại chỗ và gọi đến Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cùng với từng Trưởng Ban Giám khảo mở niêm phong và kiểm phiếu, lập biên bản chốt kết quả giải thưởng.

Điều 5. Phương pháp bầu chọn và chấm 01 giải cho phim

1. Sau khi xem xong toàn bộ phim dự thi, mỗi Ban Giám khảo thảo luận, đánh giá chất lượng các phim trong từng loại hình phim, chấm điểm và bỏ phiếu kín để xác định danh sách phim đề cử cho các giải thưởng. Danh sách phim đề cử cho mỗi giải thưởng (Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc, Bằng khen) chỉ được nhiều hơn số lượng giải thưởng từ 1 đến 2 phim.

2. Các Ban Giám khảo bỏ phiếu kín bầu chọn 01 Bông Sen Vàng, 02 Bông Sen Bạc, 02 Bằng khen cho mỗi loại hình phim theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

3. Thành viên Ban Giám khảo bầu chọn đủ các giải thưởng theo quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII và cho điểm như sau: Bông Sen Vàng cho điểm 9,5 hoặc 10;

- Bông Sen Bạc ----------- 8,5 hoặc 9,0;

- Bằng khen ----------- 7,5 hoặc 8,0;

- Phim không được bầu chọn ----------- 7,0.

4. Phim trúng giải được lấy đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII (tính điểm từ cao xuống thấp).

Trong trường hợp các phim có số điểm trung bình ngang nhau, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim sẽ căn cứ ý kiến đề xuất của Trưởng Ban Giám khảo và Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim để quyết định có đồng giải thưởng hay không.

5. Phong bì, Phiếu chấm điểm của Ban Giảm khảo do Thư ký của Ban Giám khảo thuộc Ban Tổ chức Liên hoan Phim phát. Các thành viên Ban Giám khảo tự viết tên phim (trong danh sách phim được đề cử) lên phiếu và cho điểm bên cạnh tên phim, đồng thời ký và ghi rõ họ tên.

Các phiếu chấm điểm được bỏ vào một phong bì lớn cùng với bản danh sách phim được đề cử. Trưởng Ban Giám khảo niêm phong trước sự chứng kiến của các thành viên Ban Giám khảo, trên phong bì có chữ ký niêm phong của Trưởng Ban Giám khảo. Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cùng với Trưởng Ban Giám khảo mở niêm phong để xác định số lượng giải thưởng.

6. Điểm không không hợp lệ bao gồm: điểm chấm cho phim không có trong danh sách đề cử, điểm chênh lệch với điểm trung bình quá 2 điểm, điểm trên 10 và điểm dưới 7;

Phiếu chấm giải không hợp lệ là phiếu bầu chọn vượt quá số lượng giải thưởng đã được quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim.

7. Các Ban Giám khảo làm việc độc lập. Người của Ban Tổ chức Liên hoan Phim không được tham dự các buổi họp thảo luận của các Ban Giám khảo. Điều 6. Phương pháp bầu chọn giải thưởng dành cho cá nhân Các giải cá nhân để vinh danh các nghệ sỹ Việt Nam quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim được quyết định bằng biểu quyết theo đa số. Các Ban Giám khảo lập biên bản có ký xác nhận của Trưởng Ban Giám khảo và được niêm phong cùng giải thưởng của phim, gửi lên Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim.

Điều 7. Nguyên tắc bảo mật

Các thành viên Ban Giám khảo tuyệt đối không được phép phát ngôn, công bố những ý kiến trao đổi đánh giá và kết quả chấm giải trước khi Ban Tổ chức công bố chính thức giải thưởng tại lễ Bế mạc và Trao giải của Liên hoan Phim.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu còn vấn đề gì vướng mắc hoặc mới phát sinh, Trưởng Ban Giám khảo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim để xin ý kiến chỉ đạo./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác