3868/TB-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11 "Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011"

Thực hiện Quyết định số 3288/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức và thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII - Ngày Về nguồn 23/11 với chủ đề: "Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011’’;

Ngày 03 tháng 11 năm 2011 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận và phân công nhiệm vụ đến các đơn vị tham gia với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển lãm với chủ đề: "Ấn tượng Di sản Văn hóa Bắc Trung Bộ Việt Nam":

Bắc Trung Bộ là một trung tâm văn hoá quan trọng của Việt Nam, nơi có nhiều di tích, danh thắng, địa danh lịch sử, cách mạng, nhiều danh nhân văn hoá, quân sự chính trị của Việt Nam. Vùng đất này cũng là nơi định đô của các Triều Lê, nhà Hồ, nhà Nguyễn. . .

Triển lãm sẽ giới thiệu bức tranh toàn cảnh của vùng đất đậm đặc di sản văn hoá này thông qua trưng bày giới thiệu di sản văn hoá, danh thắng, di tích lịch sử - văn hoá - cách mạng, lễ hội truyền thống, văn hoá nghệ thuật dân gian, văn hoá ẩm thực, nghề truyền thống và sản phẩm làng nghề, sản phẩm du lịch...

2. Chương trình VHNT - Giao lưu:

* Giao lưu:

- Giao lưu, tìm hiểu di sản văn hoá Bắc Trung Bộ

* Văn hoá nghệ thuật.

- Chương trình nghệ thuật khai mạc: "Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11/2011;

Chương trình nghệ thuật: ngày văn hoá Bắc Trung Bộ", ngày văn hoá Huế", "Ngày văn hoá Xứ Thanh "…

- Chương trình nghệ thuật của các tỉnh Bắc Trung Bộ tại Hà Nội.

* Ẩm thực:

- Văn hóa ẩm thực: "Món ngon hương vị Huế", "Ẩm thực Xứ Thanh"

3. Truyền hình trực tiếp "Đêm Di sản văn hoá Bắc Trung Bộ" tại Hà Nội 20h00 ngày 23/11/2011 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian:

Từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2011

- 16h00 ngày 21/11/2011 (Thứ hai): Lễ khai mạc Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11.

- Từ ngày 21/11 đến 23/11 theo chương trình hoạt động đã được duyệt (có lịch hoạt động chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm:

Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam

(Số 2 - Hoa Lư - Vân Hồ - Hà Nội)

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

A- CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Tham gia Ban Chỉ đạo, chỉ đạo nội dung tham gia của các đoàn địa phương mình, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn tham gia đầy đủ các nội dung theo kế hoạch tổ chức đã được Ban Chỉ đạo duyệt.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo và giao cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên tổ chức các hoạt động “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam- Ngày về nguồn 23/11" gồm những nội dung sau:

- Phối hợp Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch , Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch và Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu di sản văn hoá Bắc Trung Bộ. Chỉ đạo và tổ chức các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội tham gia nội dung trên.

Chỉ đạo phòng Công tác Học sinh, Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động học sinh, sinh viên tham quan, học tập tìm hiểu di sản văn hoá Bắc Trung Bộ.

3. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam:

- Tham gia hưởng ứng hoạt động Ngày Di sản văn hóa Việt Nam- Ngày về nguồn 23/11 với chủ đề "Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011’’ kết hợp với phong trào thi đua của thanh niên, học sinh, sinh viên " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Huy động thanh niên, sinh viên, các đơn vị thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, các tổ chức đoàn thể phụ nữ Hà Nội đến tham dự các hoạt động từ ngày 21/11 đến 23/11/2011.

4. Hội Di sản văn hoá Việt Nam :

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

- Phối hợp cùng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức: "Đêm Di sản văn hoá Bắc Trung Bộ tại Hà Nội " thuyền hình trực tiếp) vào tối 23/11/2011.

5. Tống Cục Du lịch:

- Tham gia Ban Chỉ đạo.

- Giao Vụ Lữ hành tham gia phối hợp cùng Ban Tổ chức, tổ chức hội thi thuyết trình giới thiệu du lịch Di sản Bắc Trung Bộ của Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Thông báo chương trình nội dung hoạt động đến các trung tâm lữ hành, khách sạn.

- Phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu, tìm hiểu Di sản văn hoá Bắc Trung Bộ

6. Sở Công an thành phố Hà Nội:

- Tham gia Ban Tổ chức.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, trật tự giao thông, tạo điều kiện cho xe ôm các địa phương về tham gia phục vụ triển lãm tại Hà Nội.

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIÉP THAM GIA TỔ CHỨC:

1. Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam:

- Đơn vị thường trực Ban Tổ chức, là đầu mối gắn kết toàn bộ các nội dung hoạt động của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình.

- Phối hợp với các đơn vị tham gia lên chương trình tổng thể các nội dung trưng bày triển lãm, kịch bản lễ khai mạc, bế mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng ngày...

- Chuẩn bị diễn văn khai mạc, bế mạc:

- Phối hợp với Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam và các địa phương tổ chức đêm truyền hình trực tiếp vào tối 23/11/2011.

- Phối hợp với Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Lữ hành và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động Ngày về nguồn 23/11 và chương trình giao lưu thi tìm hiểu về di sản văn hoá .

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng (mặt bằng, điện, nước, vệ sinh, hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu, hội trường và các điều kiện đảm bảo khác...)

- Bố trí phòng thường trực Ban Tổ chức

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, ngoại thế sân khấu nhiệm công tác thiết kế ma két tổng thể, thi công trang trí - Hỗ trợ các tỉnh trong công tác trưng bày triển lãm.

- Phối hợp với các đơn vị tham giạ thực hiện công tác truyền thông. Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền bao gồm: họp báo, băng zôn, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp cùng Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự khai mạc triển lãm và Đêm Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ Việt Nam (truyền hình trực tiếp).

- Lễ tân phục vụ chương trình khai mạc, bế mạc và các chương trình hoạt động khác, giao lưu, gặp gỡ học sinh, sinh viên. . .

- Thiết kế, in ấn giấy mời, phù hiệu…

- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức các đoàn tham gia theo nội dung kế hoạch tổ chức đã được duyệt, các thông báo và theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Đảm bảo kinh phí dàn dựng, luyện tập, trưng bày triển lãm, giao lưu nghệ thuật cộng đồng, giới thiệu làng nghề, lễ hội trò chơi dân gian, giao lưu ẩm thực đi lại ăn nghỉ của đoàn mình theo quyết định số 3288/QĐ- BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11: " Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011 hội.

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu tài địa phương trước, trong và sau ngày hội.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội:

- Tham gia Ban Tổ chức

Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật Bắc Trung Bộ tại sân khấu Đền Bà Kiệu quận Hoàn Kiếm- Hà Nội…vào tối 21/11/2011 ( thứ hai)

-Đầu mối liên kết các đơn vị liên quan của Hà Nội tham gia hoạt động theo sự phân công của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

-Cho phép và tạo điều kiện treo băng zôn các đường phố chính.

4. Cục Di sản văn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Chịu trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Bộ về nội dung các hoạt động của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII.

- Mời Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đến dự lễ khai mạc và các hoạt động khác.

- Tổ chức, điều hành khối các đơn vị trong ngành di sản văn hóa một số tỉnh lân cận đến tham dự khai mạc và các hoạt động từ 21/11-23/11/2011

5. Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Tham gia chỉ đạo nội dung hoạt động ngày về nguồn, chỉ đạo các trường thuộc Bộ VHTTDL tạo điều kiện, thông báo sinh viên đến tham quan các hoạt động của Triển lãm từ ngày 21/11-23-11/2011.

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Lữ hành cùng Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu thi tìm hiểu về di sản văn hoá Bắc Trung Bộ của Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội.

- Phối hợp cùng BTC chương trình tìm hiểu Di sản văn hoá Bắc trung Bộ

6. Văn phòng Bộ:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Hỗ trợ phương tiện đi lại cho các đoàn khi cần thiết.

7. Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác khen thưởng.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng cho các đơn vị tham gia đóng góp vào thành công chung của hoạt động.

- Ban Tổ chức trao Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia đóng góp tích cực vào thành công tổ chức chương trình "Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011’’

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 3288/QĐ- BVHTTDL ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11 với chủ đề: “Tuần Văn hoá Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011".

Căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức xã hội chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị tham gia thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị phối hợp chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo chương trình được tổ chức thành công./.

 

Nơi nhận

- Bộ trưởng Bộ VHTT&DL(để báo cáo);

- UBNDTP Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ (để báo cáo);

- Hội Di sản văn hoá Việt Nam;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trung ương Đoàn TNCSHCM;

- Hội Khuyến học Việt nam;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Sở VHTTDL Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ;

- Thành viên BCĐ-BTC,

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, TTTLVHNTVN, H50.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác