3870/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc phối hợp tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

 

Trung tâm bảo tồn khu di tích cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội

Chào mừng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11; Chào mừng thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp với UBNĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo và giao cho Trưng tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Cục Di sản, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI với chủ đề dấu ấn Thăng Long - Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hoá Việt Nam".

Nội dung bao gồm: Triển lãm và các chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt là khu trưng bày giới thiệu Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí và giao cho Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội thực hiện khu trưng bày 100 m2 với các nội dung: giới thiệu các giá trị về chiều dài lịch sử văn hoá, tính liên tục là trung tâm quyền lực, thông qua các tư liệu, hiện vật, hình ảnh, băng hình, sơ đồ, hồ sơ được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới, Bằng công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Rất mong nhận được sự phối hợp chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội để Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ VI được tổ chức thành công.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VP, TL, VHNT, MH.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác