3875/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Học viện Âm nhạc Huế

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, tại Học viện Âm nhạc Huế, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và tình hình triển khai các dự án đầu tư của Học viện. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, ban lãnh đạo Học viện Âm nhạc Huế và lãnh đạo các khoa, phòng, ban chuyên môn của Học viện.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Học viện Âm nhạc Huế báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và tình hình triển khai các dự án đầu tư của Học viện, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Hoan nghênh Học viện Âm nhạc Huế trong điều kiện có nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng đã có nhiều cố gắng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, đảm bảo ký túc xá cho các học viên ở xa và triển khai các dự án đầu tư.
2. Để bảo đảm sự phát triển ổn định, trong thời gian tới, Học viện Âm nhạc Huế cần lưu ý một số vấn đề sau:
2.1. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý các mặt hoạt động. Đối với công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, Học viện Âm nhạc Huế phải gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn và chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Về lâu dài, cần tính toán xây dựng đội ngũ giảng viên từ nhiều nguồn khác nhau, như: xin điều chuyển từ các nơi khác, điều động từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, đào tạo tại chỗ...
2.2. Về nội dung chương trình đào tạo: Học viện Âm nhạc Huế cần gắn kết chặt chẽ với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trong việc mời giảng viên vào giảng dạy và sử dụng giáo trình các bộ môn đào tạo của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Âm nhạc Huế trong công tác này.
2.3. Hiện tại, cơ sở vật chất Học viện Âm nhạc Huế có nhiều khó khăn, thiếu thốn nên cần xác định chủ trương đầu tư mở rộng, tăng cường trong những năm tới.
2.4. Cần gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt với địa phương sở tại để tạo thêm động lực cho sự phát triển của Học viện Âm nhạc Huế.
3. Một số việc cần khẩn trương thực hiện:
3.1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vận dụng tinh thần Nghị quyết vào việc lập kế hoạch xây dựng môi trường sư phạm, với quan hệ thầy trò nhân ái, đảm bảo vừa dạy học, vừa dạy làm người.
3.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trước mắt, xây dựng kế hoạch trung hạn 2016-2020.
3.3. Bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, duy trì chế độ giao ban hàng tuần của lãnh đạo Học viện Âm nhạc Huế.
4. Về một số đề xuất, kiến nghị của Học viện Âm nhạc Huế:
4.1. Đồng ý cấp ngân sách hàng năm để duy trì hoạt động của dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Huế (kèm theo đề án), cụ thể: Cấp kế hoạch 2015, những năm tiếp theo, đưa vào kế hoạch 2016-2020.
4.2. Đồng ý cấp cho Học viện Âm nhạc Huế 11 (mười một) tỷ đồng, vào cuối năm 2014, để mua sắm nhạc cụ dàn nhạc giao hưởng một quản.
4.3. Trong kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển cuối năm 2014, điều chỉnh cấp bổ sung cho Học viện Âm nhạc Huế 36.763.890.000 đồng (ba mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) để kịp thời triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án số 01 Lê Lợi theo Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
4.4. Đồng ý cấp ngân sách trong kế hoạch chi thường xuyên hàng năm để thực hiện dự án đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên của Học viện Âm nhạc Huế theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp” trên cơ sở Học viện Âm nhạc Huế có đề án và phải có phòng học trước khi đầu tư trang thiết bị.
4.5. Đồng ý cấp ngân sách trong kế hoạch 2015 để hoàn thành việc xây dựng chương trình biên soạn in giáo trình các môn học của Học viện Âm nhạc Huế (kèm theo dự toán).
4.6. Đồng ý đưa các đơn nguyên nhà học, viện nghiên cứu, ký túc xá sơ cấp, nhà thi đấu đa năng trong phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế vào kế hoạch trung hạn 2016-2020.
4.7. Đồng ý cấp ngân sách thường xuyên trong kế hoạch năm 2015 để thuê phòng học, đảm bảo duy trì hoạt động đào tạo của Học viện Âm nhạc Huế; còn những năm tiếp theo thì đưa vào kế hoạch 2016-2020.
4.8. Đối với kết quả thi tuyển viên chức tháng 4 năm 2014, Học viện Âm nhạc Huế lập danh sách, trình Bộ trưởng để giải quyết.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Học viện Âm nhạc Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                      
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, VP (THTT), HQ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác