3877/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh. 
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đức Chính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đối với công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Ngày 09 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề nghị Tỉnh sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
- Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng, đề nghị Tỉnh xác lập các dự án đầu tư phát triển trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh, dự án nào liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị gửi sớm để Bộ tổng hợp.
- Tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cần lưu ý đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, hình thức.
- Các phong trào thể thao phát triển tương đối đều và tổ chức được nhiều hoạt động. Tuy nhiên, lượng vận động viên trẻ còn ít, nhất là các tuyến sau. Tỉnh cần quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với vận động viên trong quá trình tập luyện tham gia các giải.
- Riêng đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, cần xem lại sự cần thiết và tính hợp lý việc giải tỏa một số nhà dân xung quanh các dự án.
3. Một số nội dung cần lưu ý trong thời gian tới:
3.1. Đề nghị Tỉnh tham gia tích cực, tổ chức một số hoạt động, sự kiện để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
3.2. Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Tỉnh cần có chương trình tổ chức các hoạt động trong năm để chào mừng, kỷ niệm những ngày này.
3.3. Theo báo cáo, hiện nay, trò chơi dân gian Bài Chòi còn được biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh vào các dịp lễ, Tết. Tỉnh cần tổ chức điều tra, kiểm kê, ghi địa chỉ, chú ý làm rõ tính đặc sắc của trò chơi này và tổ chức hội thảo khoa học để phối hợp với Đoàn công tác của Bộ khi về làm việc với địa phương xây dựng hồ sơ về dân ca Bài Chòi. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để tiến hành lập hồ sơ đáp ứng yêu cầu của UNESCO và bảo đảm lịch biểu thời gian; đồng thời, đề nghị Tỉnh cử một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi và đóng góp tài chính cho việc xây dựng hồ sơ.
3.4. Tỉnh cần quan tâm cử Đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.
3.5. Qua kiểm tra thực tế, nhận thấy giá vé tham quan Địa đạo Vịnh Mốc thấp; đề nghị Tỉnh xem xét nâng giá để phù hợp với tình hình chung trong vùng và thực tế phát triển đất nước.
4. Về đề nghị hỗ trợ tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2015:
4.1. Đồng ý Tỉnh đăng cai tổ chức Trại sáng tác điêu khắc với chủ đề “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Đề nghị Tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm triển khai thực hiện.
4.2. Nhất trí giao Tỉnh đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền Cúp VTV Bình Điền. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm việc với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để triển khai thực hiện.
4.3. Về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2015: Thống nhất đưa các hoạt động Lễ hội “Thống nhất non sông” do Tỉnh đề nghị vào chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các hoạt động chính như: Liên hoan ca khúc cách mạng, Chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất; riêng Giải đua thuyền “Thống nhất non sông” tại khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương-Bến Hải chọn phương án 1: Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị; các đơn vị đơn vị tham gia: Các đội đua thuyền nam, nữ của 10 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Thể dục thể thao triển khai thực hiện.
4.4. Về Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh: Hiện nay đang trong giai đoạn xây dựng hồ sơ, khi có Quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ sẽ kết hợp tổ chức trao Bằng trong Lễ hội “Thống nhất non sông”.
4.5. Các đề nghị về hoạt động du lịch: Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ Tỉnh tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch đường bộ hành lang kinh tế Đông-Tây, Hội nghị về Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Riêng Hội nghị về Chương trình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” cần tổng kết, đánh giá và xem xét hiệu quả đạt được để có phương hướng cho thời gian tới.
4.6. Đối với Đề án thí điểm đón khách tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo: Tỉnh xây dựng Đề án, báo cáo Bộ thẩm định trình Chính phủ phê duyệt.
5. Đối với các dự án đầu tư:
5.1. Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị: Đề nghị Tỉnh lập hồ sơ Dự án, gửi Bộ thỏa thuận để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ.
5.2. Dự án quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải: Đề nghị Tỉnh bố trí kinh phí lập quy hoạch trong kế hoạch ngân sách địa phương.
5.3. Dự án nâng cấp, mở rộng Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc: Tỉnh cần xem lại các hạng mục đầu tư của dự án để điều chỉnh theo hướng tập trung đầu tư cho các hạng mục thiết yếu phục vụ bảo vệ và phát huy giá trị. Riêng đối với hạng mục kè chắn sóng, Tỉnh cần khẩn trương lập dự án, báo cáo Bộ tiếp tục hỗ trợ để đầu tư, kịp thời bảo vệ, chống xâm thực, xói lở Khu di tích.
5.4. Đối với các công trình: Nhà ở vận động viên năng khiếu và đường chạy sân vận động, Rạp chiếu phim Đông Hà: Đồng ý chủ trương, đề nghị Tỉnh xin hỗ trợ tỉnh đầu tư từ ngân sách Trung ương và lập dự án báo cáo Bộ để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020. Riêng đối với Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Triệu Phong, Bộ sẽ bố trí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.
5.5. Về xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Tỉnh kiểm tra lại các hạng mục đã đầu tư của Giai đoạn 2 dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, hiện vẫn còn 15% chưa giải ngân, cần tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành giải ngân. Giai đoạn III sẽ rà soát và xem xét giải quyết sau.
5.6. Về kỷ niệm 110 năm Ngày Sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn: Đề nghị Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ sẽ phối hợp tổ chức. Riêng việc xây dựng Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tỉnh cần tiến hành giải tỏa một số nhà dân trong phạm vi xây dựng và làm trước một số việc cần thiết, chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (30).   
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác