3881/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng

Ngày 08 tháng 8 năm 2014, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm và tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng các Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên tại các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và lãnh đạo các bộ môn, phòng, ban chuyên môn của Trung tâm.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm và tình hình thực hiện 02 dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên tại các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng là một trong những đơn vị huấn luyện, đào tạo mạnh của Ngành thể dục thể thao, lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Trung tâm đã giữ vững được tinh thần đoàn kết, tạo được sức mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm có lợi thế đóng tại địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, khu vực có nhiều tiềm năng về con người, rất thuận lợi cho việc thu hút, đào tạo, huấn luyện các tài năng thể dục thể thao cho đất nước.
2. Do cơ sở II của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đã bước đầu hoàn thành đầu tư xây dựng một số hạng mục chính và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo, yêu cầu Trung tâm phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch bàn giao dần theo từng thời gian được hai bên thống nhất xác định.
3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia tại Kon Tum: Yêu cầu Trung tâm nghiên cứu, rà soát lại những công việc cần làm, những hạng mục cần và có thể đầu tư từ nay đến cuối năm 2015, báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao và Bộ để xem xét giải quyết. Những phần còn lại của dự án cần tính toán đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020.
4. Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Đào tạo, Huấn luyện vận động viên quốc gia tại thành phố Đà Lạt: Dự án có diện tích 10,29ha, đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xếp lịch để Bộ trưởng nghe Trung tâm báo cáo tiến độ thực hiện 02 dự án và giải quyết dứt điểm khoản ngân sách 1,8 tỷ đồng của kế hoạch 2014 chưa cấp và 0,5 tỷ đồng rà phá bom mìn của dự án tại Đà Lạt.
5. Đồng ý cấp 01 tỷ đồng để Trung tâm tiến hành lập lại quy hoạch Trung tâm khi đặt trụ sở chính tại số 43 Dũng sĩ Thanh Khê theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
6. Đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo trường bắn để phục vụ huấn luyện, đào tạo bộ môn bắn súng. Yêu cầu Trung tâm lập thủ tục cấp vốn trong kế hoạch 2015, với dự kiến kinh phí 09 tỷ đồng.
7. Giao Tổng cục Thể dục Thể thao chủ trì phối hợp với Ủy ban Olympic có kế hoạch hỗ trợ Trung tâm nâng cao trình độ huấn luyện viên.
8. Giao Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tiếp nhận các giáo viên, huấn luyện viên của Trung tâm tham gia học cao học.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                      
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT). HQ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác