3885/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào vào Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn) chủ trì đón đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào (gồm 37 nghệ sĩ từ 01-07/12/2014 và 01 cán bộ từ 03-06/12/2014) và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Lào tại Việt Nam
Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Lào chịu chi phí hành trình quốc tế đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị - Việt Nam).
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu các chi phí:
+ Ăn, ở, bảo hiểm, đi lại tại Việt Nam cho đoàn, chi thù lao bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn cho các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Lào (300.000 đồng/người/buối tập và biếu diễn);
+ Chi phí vé máy bay khứ hồi chặng Huế - thành phố Hồ Chí Minh - Huế cho đoàn;
+ Cước phí vận chuyển đạo cụ tại Việt Nam, lễ tân đón tiếp, thăm quan, tặng phẩm, phiên dịch;
+ Chi phí thuê địa điểm tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các thiết bị kỹ thuật cần thiết liên quan phục vụ biểu diễn; chi phí in ấn phẩm tuyên truyền quảng bá và các chi phí khác liên quan đển tổ chức biểu diễn theo quy định.
+ Chi phí đi lại, tiền lưu trú, công tác phí, bồi dưỡng phục vụ luyện tập và phục vụ biểu diễn cho các cán bộ, nhân viên Trung tâm tham gia tổ chức sự kiện;
+ Chi phí vé máy bay khứ hồi các chặng sau cho cán bộ, nhân viên Trung tâm tham gia phục vụ đoàn nghệ thuật Lào: Hà Nội  - thành phố Hồ Chí Minh- Hà Nội, Hà Nội  -Huế - Hà Nội  -Huế - thành phố Hồ Chí Minh -Huế.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa ,Thế thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.13.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác