3887/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3887/TB-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch năm 2013.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Vương Duy Biên, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Quảng Ninh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Thu Thủy, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý các di tích trọng điểm, Ban Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao; đại diện lãnh đạo thành phố, thị xã, huyện thuộc Tỉnh: Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn; Báo Quảng Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2013, các kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Quảng Ninh là địa phương có vị trí địa lý, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo:

- Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, xứng đáng là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội khu vực Đông Bắc.

- Rà soát, đánh giá kết quả, hạn chế trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong những năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Sớm kiện toàn bộ máy quản lý di tích theo hướng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước với các di tích trong Tỉnh. Việc quản lý trực tiếp di tích thì tùy theo quy mô, giá trị của di tích để thành lập Ban Quản lý, không để tình trạng một di tích có nhiều chủ thể quản lý dẫn đến tình trạng trùng chéo, đưa đẩy trách nhiệm.

- Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo và triển khai các biện pháp, nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

- Quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển sản phẩm du lịch; bảo đảm môi trường, kiểm soát chất lượng dịch vụ, quản lý điểm đến; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch; có giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

- Tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với các tỉnh/thành; đặc biệt chú trọng liên kết phát triển du lịch.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch. Điều chỉnh, bố trí thêm các Phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tăng cường công tác quản lý như: Phòng Quản lý Quy hoạch và Phát triển sản phẩm; Phòng Quản lý Lữ hành; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Trung tâm Quảng bá xúc tiến du lịch.

3) Về một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:

- Về xây dựng Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc (trước mắt là xây dựng Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi phục vụ đăng cai một số môn thi đấu tại ASIAD18 năm 2019): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập dự án, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định, có ý kiến thỏa thuận về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà thi đấu trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về xây dựng Quy chế quy định tạm thời về quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành dự thảo, gửi Bộ xem xét, có ý kiến hiệp y.

- Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua Dự án EU:

Nhất trí với đề nghị của Tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông qua Dự án EU; Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông” và Dự án ADB.

Giao Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ Đào tạo hướng dẫn, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

- Về hỗ trợ xây dựng Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc tỉnh Quảng Ninh phục vụ nhân dân và khách du lịch:

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng các chương trình, tiết mục nghệ thuật phù hợp bản sắc văn hóa Quảng Ninh phục vụ nhân dân và khách du lịch.

- Về Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích cảng Vân Đồn cổ:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập Quy hoạch, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa xem xét, thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ có ý kiến thỏa thuận.

- Về tăng cường, bổ sung nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị của Tỉnh và sẽ cân đối nguồn vốn được giao năm 2014 để phẩn bổ thực hiện một số dự án theo kiến nghị của Tỉnh.

- Về hỗ trợ việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong Đề án xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập dự án, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định và có ý kiến hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Về việc sưu tầm, bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể Hát Nói tại Móng Cái: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh làm việc với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam để triển khai thực hiện.

4) Giao Tổng cục Du lịch:

- Chủ trì, làm việc với tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Quy chế quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bằng đường bộ qua của khẩu quốc tế Móng Cái; yêu cầu quản lý chặt chẽ, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo chất lượng dịch vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trốn thuế, thao túng hoạt động lữ hành.

- Hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh thực hiện tổ chức đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ô tô tự lái nhập cảnh vào Việt Nam tham quan qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

5) Giao Cục Di sản văn hóa:

- Tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là di sản thế giới trong thời gian tới;

- Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Di sản quốc gia hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu di tích Nhà Trần Đông Triều là di tích quốc gia đặc biệt.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Quảng Ninh;

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.40.

 

                                                                               

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác