3896/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang

Kính gửi: Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vĩnh, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đông đồng bào Khmer tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào đầu tháng 12 năm 2011 theo Quyết định số 1603/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nội dung, chương trình hoạt động của Ngày hội nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc có nêu nhiệm vụ: bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hoá- thể thao dân tộc theo từng khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Đây là một Ngày hội lớn có quy mô toàn quốc, qui tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên vùng đồng bào Khmer Nam Bộ tham gia, nhằm giới thiệu với với nhân dân cả nước những nét đẹp văn hoá truyền thống của người Khmer Nam Bộ, là dịp tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hoá, đẩy mạnh sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, quảng bá du lịch vùng sông nước Cửu Long, miệt vườn Nam Bộ, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, thể thao và du lịch gắn với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Ban Tổ chức Ngày hội đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (số 0/BTC ngày 13 tháng 10 năm 2011 về việc đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam

Bộ lần thứ V tại An Giang - 2011). Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội trân trọng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương (VTV) chương trình dễ khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm 2011.

- Thời lượng: 90 phút.

- Thời gian: từ 20h00 đến 21h30 ngày 02 tháng 12 năm 2011 (thứ sáu).

Địa điểm: Khu Công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang;

- Ban Chỉ đạo, Bản Tổ chức;

- Đài PTTH tỉnh An Giang;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- Lưu: VT, VHDT, Nh. 15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác