3899/BVHTTDL-TCTDTT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 12 năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cuộc biểu dương lực lượng, là ngày hội lớn nhất của Thể thao nước nhà và là cột mốc đánh dấu sự kế thừa và phát triển về thể dục thể thao trong 4 năm qua (2006 - 2010).

Để tạo điều kiện cho người dân cả nước được xem ngày hội thể thao lớn của cả nước, đồng thời là dịp để tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và nền kinh tế, bản sắc văn hoá độc đáo của thành phố Đà Nẵng nói riêng trước người dân cả nước và bạn bè quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi tại vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI, cụ thể như sau:

1. Lễ khai mạc:

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2010.

- Địa điểm: Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung: Nghi thức lễ khai mạc, diễu hành các đoàn và chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội.

2. Lễ bế mạc:

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2010.

- Đại điểm: Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng

- Nội dung: Nghi thức lễ bế mạc, trao thưởng và chương trình nghệ thuật.

3. Các môn thi đấu tại Đại hội: Diễn ra liên tục từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 12 năm 2010 tại các địa điểm thi đấu.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Đài./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- UBNDTP ĐN (để biết)

-Lưu: VT, TCTDTT, LHM (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác