3910/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3910/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 10 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ di tích nhóm đền tháp Chăm Pô Dam, tỉnh Bình Thuận

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1753/SVHTTDL-KHTC ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đề nghị có ý kiến về Dự án bảo tồn, tu bổ di tích nhóm đền tháp Chăm Pô Dam, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhóm đền tháp Chăm Pô Dam, bao gồm các nội dung: Tu bổ nhóm tháp Nam (gồm ba tháp B,C,D), nhóm tháp Bắc (gồm tháp A và nền móng tháp E, F); khai quật khảo cổ đợt hai; xây dựng mới bia giới thiệu di tích, sân, bậc cấp phía Đông, hệ thống thoát nước, cây xanh, nhà bảo vệ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Điều chỉnh lại tên gọi của Dự án cho đúng với tên gọi di tích;

- Không mở rộng bậc cấp phía Nam. Chuyển vị trí xây dựng công trình nhà bảo vệ sang khu vực phía Đông Bắc của bãi đỗ xe (sát tường rào bảo vệ);

- Không tiến hành phục hồi hoa văn trên tháp A;

- Hồ sơ Dự án cần bổ sung ảnh màu hiện trạng di tích theo quy định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận biết và triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác