3913/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Tiếp theo công văn số 3414/BVHTTDL-HTQT ngày 27/9/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Quý Ủy ban về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2010 từ ngày 14-22/11/2010 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trao đổi với Quý Ủy ban một số việc, cụ thể như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Thành phố, các Sở, ban ngành liên quan tới tham dự các buổi biểu diễn nghệ thuật của Bạn và tặng hoa các nghệ sỹ vào cuối các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

2. Giao các cơ quan chức năng bố trí treo băng rôn trên đường phố và tại các điểm biểu diễn, chiếu phim nhằm giới thiệu với công chúng về chương trình này.

3. Trong điều kiện có thể, Quý Ủy ban tổ chức mời cơm đoàn cán bộ và nghệ sỹ Bộ Văn hóa Nga nhân dịp này.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cử đại điện Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật vào Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi trực tiếp các công việc cụ thể với các cơ quan chức năng thuộc Quý Ủy ban.

Địa chỉ liên hệ:

1. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 04-3943 4287,  0913 012 007

2. Ông Đỗ Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Điện thoại: 04-37478628, 0913228746.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện giúp đỡ để chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL, Ngoại vụ TPHCM;

- Sở VHTTDL, Ngoại vụ Đà Nẵng;

- Lưu: VTHTQT, NĐT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác