3934/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII (Phú Yên, 15/12/2011 – 17/12/2011)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ ngày 15/12/2011 đến hết ngày 17/12/2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức “Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII, từ ngày 02/12/2011 đến ngày 8/12/2011 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Khai mạc Tuần phim tổ chức vào hồi 19h30 ngày 02/12/2011 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Phim chiếu trong Tuần phim gồm 17 phim truyện nhựa dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII: cánh đồng bất tận", "Cô dâu đại chiến", "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Để mai tính", “Hoa đào", “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt", “Khi yêu đừng quay đầu lại", "Long Thành cầm giả ca", “Mùi cỏ cháy", “Nhìn ra biển cả", "Những bức thư từ Sơn Mỹ", “Những nụ hôn rực rỡ", "Tâm hồn mẹ", "Tây Sơn hào kiệt", “Thiên sứ 99", “Vũ điệu đam mê", “Vượt qua bến Thượng Hải".

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tuần phim trích từ nguồn Ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị có phim chiếu trong Tuần phim và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác