393/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp báo cáo tiến độ xây dựng công trình và kế hoạch bàn giao Rạp bạt sân khấu tròn cho Campuchia

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam báo cáo tiến độ xây dựng công trình và kế hoạch bàn giao Rạp bạt sân khấu tròn cho phía Campuchia. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (Chủ đầu tư) và Văn phòng.

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về công tác đầu tư xây dựng công trình Rạp bạt sân khấu tròn:

- Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Chủ đầu tư về việc bổ sung lắp đặt lớp phủ chống chói mặt dưới bạt mái. Chủ đầu tư có trách nhiệm đề xuất cụ thể bằng văn bản, trình Bộ phê duyệt bổ sung làm căn cứ để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

- Lập Đoàn kiểm tra công trình trước khi bàn giao chính thức cho phía bạn. Đoàn kiểm tra do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính làm Trưởng đoàn. Chủ đầu tư có trách nhiệm đề xuất thành phần đoàn công tác trình Bộ xem xét, quyết định.

- Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán xây dựng công trình. Theo đó, cần hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đảm bảo sự hoàn chỉnh của công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư tổ chức bàn giao kỹ thuật, hướng dẫn, chuyển giao quy trình vận hành, bảo dưỡng Rạp bạt sân khấu tròn cho phía Campuchia đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

2. Về chương trình Lễ bàn giao công trình tại Campuchia:

- Thời lượng Lễ bàn giao không quá 02 tiếng, không kể thời gian xem biểu diễn Xiếc ở phần cuối chương trình.

- Về Tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam: giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Trường Xiếc tổ chức.

- Triển lãm hình ảnh đất nước con người Việt Nam tổ chức tại khu Rạp bạt phục vụ cho cả Chương trình lễ khánh thành Rạp bạt và Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế thực hiện nội dung trưng bày. Hiện vật trưng bày sẽ để lại phòng trưng bày phục vụ mục đích giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam và hợp tác hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

3. Về Đoàn biểu diễn của Trường Xiếc phục vụ Lễ bàn giao:

- Đồng ý để Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức Đoàn biểu diễn Xiếc của Trường biểu diễn phục vụ Lễ bàn giao Rạp bạt. Thành phần Đoàn biểu diễn Xiếc do Hiệu trưởng Nhà trường đề xuất trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trên nguyên tắc tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm.

- Đồng ý để Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đưa các em học sinh của Campuchia hiện đang học tập tại Trường về nước tham gia Đoàn biểu diễn Xiếc phục vụ Lễ bàn giao.

Văn phòng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác