3941/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3941/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2013 Về việc đón đoàn đại biểu chính thức Bộ Văn hóa Liên bang Nga tham dự Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định Số: 3612/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế đón, bố trí chương trình làm việc cho đoàn đại biểu chính thức Bộ Văn hóa Liên bang Nga do Ngài Grigory Ivliev - Quốc Vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga dẫn đầu sang tham dự chương trình Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013 và tổ chức họp báo tại Hà Nội về Những ngày Văn hóa Nga.

-    Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

 - Phía Nga chịu chi phí về máy bay quốc tế khứ hồi, bảo hiểm cho đoàn.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu chi phí nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế, gồm:

+Ăn, ở, đi lại cho đoàn tại Việt Nam, lễ tân đón tiếp, tham quan, quà tặng, phiên dịch và các chi phí liên quan khác;

+Tiệc tiếp tân tại Lễ khai mạc, tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu chính thức và các thành viên đoàn Nga tham gia Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam (có biểu diễn nghệ thuật chào mừng);

+Chi phí tổ chức họp báo về Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam;

+Chi phí thiết kế, in giấy mời và một số tài liệu liên quan khác phục vụ tổ chức Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác