3948/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương, Dự toán chi tiết đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Căn cứ nội dung công văn số 2776/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2010 về danh mục phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại Công văn số 150/CV-TTĐTTDLVN ngày 07 tháng 9 năm 2010 về thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết đề án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Đề án Sản xuất phim phóng sự giới thiệu các di tích Văn hóa - Lịch sử, danh lam thắng cảnh theo hành trình tour du lịch tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma với tiêu đề “Bốn quốc gia, một điểm đến" thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 do Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tổng dự toán được phê duyệt là 1.218.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm mười tám triệu đồng chẵn), trong đó:

- Từ nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 là 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn);

- Từ nguồn xã hội hóa do Trong tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam huy động là 118.000.000 đồng (Một trăm mười tám triệu đồng chẵn).

Điều 2: Căn cứ đề cương, dự toán chi tiết đã được phê duyệt, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, B.10.

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG  Hồ Anh Tuấn

 

ĐỂ CƯƠNG

Đề án sản xuất phim phóng sự giới thiệu các di tích Văn hóa - Lịch sử, danh lam thắng cảnh theo hành trình tour du lịch tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma với tiêu đề "Bốn quốc gia, một điểm đến" thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010

(Theo Quyết định số 3948/QĐ-BVHTTDL ngày 9/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Đơn vị chủ trì

- Tên đơn vị : Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch Việt Nam Địa chỉ cơ quan: 11 Cao Bá Quát - Ba Đình - Hà Nội

- Điện thoại: 37475422 - 38455683 Fax: 37472892

2. Đơn vị phối hợp:

- Tổng cục Du lịch

- Cơ quan du lịch các nước: Lào,Cam pu chia, Myanmar

3. Căn cứ xây dựng đề án

- Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009-2010.

Công văn số 2776/BVHTTDL-KHTC ngày 11/8/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2010.

- Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010.

4. Mục đích đề án:

Xây dựng phim phóng sự theo hành trình tour tham quan 4 quốc gia như một điểm đến nhằm quảng bá cho thương hiệu sản phẩm du lịch quốc tế mới chung cho cả 4 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar trong thời gian tới.

5. Nội dung đề án:

Việt Nam là điểm chính cuộc hành trình trong tâm du lịch “4 quốc gia - 1 điểm đến" từ Việt Nam du khách sẽ đi bằng đường không, đường bộ sang các nước Lào và Campuchia và đi bằng đường không sang đất nước chùa tháp Myanmar xính đẹp.

* Việt Nam

Hình ảnh đất nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nhiều hang động kỳ thú, nhiều bãi biển đẹp trải dài từ Bắc vào Nam và nền văn hóa lâu đời giàu bản sắc.

Phía Bắc: thủ đô Hà Nội - ngàn năm văn hiến nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, những đền, chùa, tháp, đình…gắn liền với dấn ấn một thời vàng son của dân tộc. Một SaPa điệp trùng mây bay giữa vùng rừng núi phía Bắc là điểm đến hấp dẫn thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng và mạo hiểm, là một Hạ Long với vẻ đẹp kỳ vĩ của đá và nước đã được UNESSCO 2 lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Miền Trung: Nơi tập trung 4 di sản thế giới là: Động Phong Nha - Kẻ Bàng, cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn. Dải đất miền Trung với đường bờ biển dài là một lợi thế để phát triển du lịch biển: Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Qui Nhơn, Bình Thuận,…

Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bằng sông Cửu Long…

Việt Nam với 54 dân tộc anh em đã tạo nên một sắc thái riêng mang nhiều giá trị phi vật thể đã được Unessco công nhận như: Nhã nhạc cung đình Huế cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù, quan họ Bắc Ninh với những câu hát tình tứ của người quan họ.

 *Lào

- Thủ đô Vientiane nổi tiếng với Thai Luang và Chùa Phra Keo, Chùa Ông Tự, Chùa  Sí Mương, Chùa Sisaket, Vườn Phật Suốn Xiêng Khuôn, quần thể hàng trăm bức tượng đúc theo Phật thoại. Cầu Hữu Nghị Lào-Thái nối Vientiane với tỉnh NongKhai (Thái Lan), kết nối hành lang Đông - Tây.

- Luang Prabang: với các điểm tham quan Haw Kham,Wat Xieng Thong, động Pak Ou.

- Champasak Di sản văn hóa Wat Phu

- Vang Vieng Cảnh tuyệt đẹp của Đồng bằng Vang Vieng

- Xieng Khouang đặc biệt với Cánh đồng Chum.

* Campuchia:

Từ Thành phố Hồ Chí Minh theo đường hàng không hoặc đường bộ cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh là đến đất nước Campuchia, Campuchia là vùng đất của các ngôi tiền cổ kính thuộc quần thể Angkor thuộc tỉnh Siêm Reap - di sản văn hóa của nhân loại. Đền Bayon và sự sụp đổ của đế chế Khmer luôn mang dấu ấn của sự sang trọng, hùng vĩ.

Thủ đô Pnom Penh, những bãi biển thuộc tỉnh Sihanoukville, những ngôi đền nằm biệt lập thuộc tỉnh Preah Vihear và Banteay Chhmar.

* Myanmar:

Myanmar - hình ảnh đất nước Chùa Vàng" với sự xuất hiện của các ngôi chùa mạ vàng lộng lẫy, đặc biệt ở thủ đô Yangon, chùa mạ vàng Shwe Da gon cuốn hút mọi du khách đến với đất này. Hình ảnh kiến trúc đền nguy nga và trang lệ, số lượng tháp chùa vượt xa tất cả mọi quốc gia Phật giáo khác.

Các địa danh du lịch chủ yếu là thủ đô Yangon, thành phố Bagas và Mandalay.

6. Dự kiến kết quả:

Phim phóng sự du lịch hành trình qua 4 nước Đông Nam Á mà trong đó Việt Nam là điểm chính cuộc hành trình "4 quốc gia - 1 điểm đến" nhằm giới thiệu và quảng bá cho sản phẩm toái quốc tế mới từ Việt Nam đến 3 nước Đông Nam Á đến với du khách trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Thể hiện trong phim là hình ảnh 4 nước Đông Nam Á với thiên nhiên kỳ thú, con người và nền văn hóa đạo phật đa dạng luôn là điểm đến hấp dẫn trong cuộc hành trình chinh phục các vùng đất mới lạ, mang đặc điểm không nơi nào có được.

Khách quốc tế đến thăm Việt Nam, từ đây đi đường hàng không hoặc đường bộ sang các nước Lào, Campuchia và đất nước chùa tháp Myanmar.

7. Địa điểm thực hiện:

*Tại Việt Nam: Hà Nội và phụ cận, Hạ Long, Sa pa, Phong Nha - kẻ Bàng, cố đô Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.

*Tại Lào: Vientiane và phụ cận, cố đô Luang Prabang, Xieng Khouang

* Tại Campuchia: Pnom Penh, tỉnh Siêng Reap (đền Angkor Wa) và Preah Vihear và Banteay Chhmar.

*Tại Myanmar: Thủ đô Yangon, thành phố Bagas và Mandalay

8. Thời gian thực hiện

-Tháng 8/2010: Phê duyệt đề cương kế hoạch và dự toán chi tiết

-Tháng 9/2010: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế về nội dung và cách thức quảng bá phim hiệu quả.

- Từ 01/10 đến 20/11/2010: Thực hiện quay tiền kì phim tại 4 nước

 - Từ 21/11/2010 đến 9/12/2010: Làm hậu kì phim

- Từ  10/12/2010 đến 20/12/2010: duyệt phim + Sửa phim

- Cuối tháng 12/2010: Hoàn chỉnh phim

9. Dự toán kinh phí:

Tổng kinh phí: 1.218.000.000đ (Một tỉ hai trăm mười tám triệu đồng chẵn). Trong đó:

+ Kinh phí từ chương trình: 1.100.000.000đ

+ Kinh phí xã hội hóa: 118.000.000đ

10. Kiến nghị đề xuất:

- Thời gian tổ chức thực hiện đề án vào cuối năm, địa điểm quay tại 04 quốc gia, do vậy đề nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm cấp kinh phí để tổ chức thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác