3952/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc bố trí tiếp đoàn Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện "Kế hoạch Hợp tác về văn hóa và nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đón đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia (06 thành viên) do Bộ trưởng HIM Chhem làm Trưởng đoàn vào thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/11/2011 đến ngày 03/12/2011. Theo dự kiến chương trình, đoàn sẽ đến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/12/2011 (15h00-16h00).

Nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Campuchịa nói chung, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng, đông thời tăng cường quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí chương trình làm việc với đoàn vào thời gian nói trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Ủy ban, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Mọi thông tin liên quan xin liên lạc với lực Nguyễn Bích Hường, Trưởng Phòng Châu Á, Cục Hợp tác quốc tế Tel: 39439975; Fax: 39437101; Mob.: 0983321993.

Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Co quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TP HCM (để phối hợp);

-Sở VHTTDL TPHCM

-Lưu: VT, HTQT, NBH.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác