3955/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cổ Mễ (đền Bà Chúa Kho), phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 779/TTr- SVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền cổ Mễ (đền Bà Chúa Kho), phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các hạng mục: Khu A: vùng I (nội tự): tu bổ ban cung chúa (Hậu cung); tôn tạo cổng đền, nhà khách, lầu hóa sớ, khu vệ sinh; quy hoạch lại hệ thống sân vườn, cây xanh; vùng II (đón tiếp + dịch vụ): tôn tạo hệ taluy phân hai cấp sân, nhà bếp + ăn + sinh hoạt, tứ trụ, trục cảnh quan, sân lễ hội, quầy dịch vụ, nhà quản lý bến bãi + khu vệ sinh, nhà thường trực, bảo vệ, bãi đỗ xe nhỏ, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh cảnh quan, sân vườn; Khu B: bãi đỗ xe lớn, quầy dịch vụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Tu bổ nguyên trạng ban cung chúa (không mở rộng).
- Không xây mới bình phong.
- Đối với cổng đền xây mới cần điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp (cụ thể: không đắp nghê ở hai trụ giữa, thay búp sen trên hai trụ bên bằng nghê).
- Giảm bớt quy mô nhà ban quản lý và lầu hóa sớ.
- Cột đá hiên nhà khách không chạm khắc mà nên để trơn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác