3963 /TB-BVHTTD

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 19 tháng 10 năm 2012 Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại 03 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tập thể lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh/thành tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện: Hội nghệ sỹ sân khấu, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, một số công ty tổ chức biễu diễn, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp tại 03 đầu cầu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận:

1) Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng đã ra đời kịp thời, tác động mạnh mẽ đến đời sống nghệ thuật biểu diễn, có hiệu quả nhất định, chấn chỉnh những bức xúc nảy sinh trong thực tế từ các tổ chức, cá nhân, các địa phương, vùng miền, được dư luận xã hội đồng tình.

2) Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bài bản, đồng thời giữa XÂY và CHỐNG, đơn vị, địa phương ần tiếp tục triển khai Chỉ thị Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL toàn diện, đi vào chiều sâu, bản chất của vấn đề, để giải quyết cốt lõi vi phạm.

3) Yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ tại các Thông báo số 2204/TB-BVHTTDL; số 2823/TB-BVHTTDL; số 392/TB-VP khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao :

a) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Tiếp tục xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ trình duyệt trước 15/12/2012; khẩn trương xây dựng đề án cấp chứng chỉ ca sỹ, người mẫu trình lãnh đạo trình duyệt trước 15/11/2012; khẩn trương triển khai 3 tổ công tác đến các địa phương trọng điểm trong tháng 11, 12/2012.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cuối năm 2012, năm 2013 và hướng dẫn các địa phương thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 30/10/2012; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vi phạm nghệ thuật biểu diễn trong tháng 11/2012; tổng hợp tình hình quản lý nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt các trường hợp vi phạm trên toàn quốc gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành để phối hợp quản lý trước 30/11/2012.

- Tổng hợp ý kiến góp ý về Hội đồng nghệ thuật, việc thẩm định thực tế các chương trình nghệ thuật biểu diển… để nghiên cứu bổ sung trong xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012.

b) Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá.

c) Giao Thanh tra Bộ hướng dẫn Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành  tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, xử lý vi phạm.

d) Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ, các công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật tăng cường hơn nữa việc xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, định hướng nghệ thuật, đảm bảo hài hoà giữa xây và chống.

e) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành sớm báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL bằng văn bản; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ tvà tiếp tục triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL

g) Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, phát hiện những vi phạm thông tin để cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Đặc biệt các Đài truyền hình cần tăng cường hơn nữa quảng bá giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.       

                                                                                                                      

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh/thành;

- Đài THVN, Đài TNVN;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;

- Cục NTBD, Thanh tra (để thực hiện);

- Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ;

- Các hội nghề nghiệp có liên quan;

- Các cơ quan liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS(150).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác