3963/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước

Kính gửi:
                - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
                - Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng)
                - Bảo tàng quốc gia; Bảo tàng chuyên ngành.
 
Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ X - 23/11/2014 và các ngày lễ lớn của đất nước trong thời gian tới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc; phòng), bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và tổ chức một số hoạt động theo những định hướng như sau:
1. Các hoạt động tại bảo tàng và di tích:
- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 2014.
- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và trưng bày hướng tới các nội dung tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam; giới thiệu về văn hóa biển, đảo, chủ quyền của đất nước và các chủ đề khác mà giới trẻ quan tâm.
- Xây dựng các hoạt động đặc biệt phục vụ khách tham quan như tổ chức các hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng các chương trinh tình nguyện viên, kết bạn với bảo tàng, di tích; phối hợp với các trường tại địa phương xây dựng chương trình tự nghiên cứu, tự trưng bày, tự kể chuyện cho học sinh, sinh viên...
- Nghiên cứu, sáng tạo các hình thức tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ X(23/11/2014) trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm, có thể gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị.
2. Các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị:
- Nghiên cứu, mở rộng phạm vi hoạt động của các trưng bày, các triển lãm đến với vùng sâu, vùng xa hoặc các địa phương khó tiếp cận tới các hoạt động tại bảo tàng và di tích.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh hoạt động giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, thông qua đó quảng bá, giới thiệu và khuyến khích sự quan tâm của công chúng về di sản văn hóa Việt Nam nói chung và di sản văn hóa vùng miền nói riêng. Đặc biệt nghiên cứu sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại nhằm cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị đến được với công chúng là người nước ngoài và học sinh, sinh viên...
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên ngành kịp thời chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trong thời gian tới nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng, khách tham quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên (để b/c);
- Tổng cục Du lịch;
- Cục Văn hóa cơ sở;
-Vụ Thư viện; Vụ Đào tạo;
- Lưu: VT; Cục DSVH; NHN.220.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác