3967/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Quy hoạch chi tiết tôn tạo cảnh quan núi Hình Nhân và đồi Lật Mật-Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỷ lệ 1/500

Kính gửi: Khu di tích lịch sử Đền Hùng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 29/TTr-ĐH ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đề nghị thỏa thuận Đề án Quy hoạch chi tiết tôn tạo cảnh quan núi Hình Nhân và đồi Lật Mật - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỷ lệ 1/500 (kèm theo thuyết minh và bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Quy hoạch chi tiết tôn tạo cảnh quan núi Hình Nhân và đồi Lật Mật-Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỷ lệ 1/500.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung đánh giá về hiện trạng động, thực vật trong khu vực nghiên cứu; các quy định của Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử đền Hùng có liên quan đến khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật.
- Cần làm rõ công năng và thiết kế kiến trúc cảnh quan của sân trưng bày sinh vật cảnh trên đỉnh núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (loại hình và quy mô công trình); không xây dựng tượng, phù điêu trên đỉnh đồi Lật Mật, tượng đài trên đỉnh núi Hình Nhân.
- Bổ sung thiết kế cây xanh cho các khu vực, làm rõ khu rừng cần bảo tồn, khu rừng trồng mới; thiết kế cảnh quan mặt nước; giải pháp thiết kế cảnh quan cho phần giáp ranh giữa các khu vực cải tạo cảnh quan (các khu công viên) và phần diện tích rừng được bảo tồn. Việc tôn tạo thành công viên cần bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế san gạt.
- Cần chỉ rõ vị trí các khu dịch vụ, bổ sung thiết kế kiến trúc đô thị cho các khu này; bổ sung thêm nhà vệ sinh tại các điểm công cộng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoàn thiện Quy hoạch, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác