3979/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3979/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp lần 2 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

Ngày 18 tháng 10 năm 2013, tại tỉnh Ninh Bình, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức báo cáo việc thực hiện kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Về kế hoạch tổ chức Hội nghị:

- Thời gian tổ chức Hội nghị: cả ngày 21/11 và buổi sáng ngày 22/11/2013, chia thành các phiên thảo luận với 04 chủ đề theo đề xuất của thường trực Ban Tổ chức. Kết thúc Hội nghị có thể ra Tuyên bố Ninh Bình về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.

- Kinh phí tổ chức: Ngoài nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình, tiếp tục huy động kinh phí hợp pháp từ các nguồn khác, từ Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường để đủ kinh phí tổ chức sự kiện. Hoạt động tham gia phục vụ Hội nghị của đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ yếu từ kinh phí của các đơn vị.

- Đại biểu mời: mời Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 01 đồng chí Phó Thủ tướng; mời đại diện Đại sứ quán các nước không có đại biểu dự Hội nghị, đại diện cơ quan ngoại giao của các nước là thành viên Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO; các tổ chức quốc tế; khoảng 20 doanh nghiệp du lịch lớn; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam và một số chức sắc tôn giáo khác; một số chức sắc tôn giáo tại Ninh Bình và đại biểu trong tỉnh; một số cơ quan báo chí.

2) Giao Tổng cục Du lịch:

- Làm việc cụ thể với từng Tiểu ban để triển khai công tác chuẩn bị. Đầu tháng 11/2013, họp rà soát công tác chuẩn bị giữa Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng các Tiểu ban.

- Trên cơ sở đề xuất của các Tiểu ban, tổng hợp dự trù kinh phí tổng thể cho sự kiện.

- Liên hệ, đề nghị Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) sớm gửi dự thảo Tuyên bố Ninh Bình về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững và các bài trình bày của thuyết trình viên quốc tế, dịch sang tiếng Việt. Phối hợp với cơ quan liên quan rà soát nội dung các bài thuyết trình đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả tuyên truyền.

- Chuẩn bị các bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, tham luận của chủ nhà Việt Nam về du lịch tâm linh.

- Gửi công văn mời đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tham gia Ban Tổ chức, các Tiểu ban và phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền cho Hội nghị.

3) Giao Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương lựa chọn, tổ chức tập huấn đội ngũ tình nguyện viên; yêu cầu thông thạo tiếng Anh, hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người, du lịch Việt Nam và triển khai công tác lễ tân phục vụ Hội nghị từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế.

4) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh kịch bản chương trình nghệ thuật, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và giao Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện.

5) Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Tổng cục Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức giới thiệu ảnh văn hóa, du lịch tại Hội nghị.

6) Yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phân công tại nội dung Thông báo số 3380/TB-BVHTTDL ngày 17/9/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị;

- Thành viên Ban Tổ chức Hội nghị;

- Tổng cục Du lịch;

- UBND tỉnh Ninh Bình (để phối hợp);

- Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;

- Các Cục: HTQT, NTBD, MTNATL;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (35).

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác