4001/BVHTTDL-TTR

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Số: 4001/BVHTTDL-TTr ngày 11 tháng 11 năm 2010 Về việc Ngăn chặn trò chơi điện tử đánh bạc

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay trên địa bàn một số tỉnh thành phố đang hoạt động loại hình trò chơi điện tử có thưởng (thực chất là đánh bạc) trên máy đua ngựa, đua heo, đua chó, bắn bi, quay số…

được sản xuất, lắp ráp ở trong nước, vỏ máy bằng ván ép, kích thước (70 cm x 70 cm x 140

cm), có màn hình màu, bên trong có ổ cứng và hệ thống vi mạch được cài đặt điều khiển các hoạt động trò chơi trên máy; khách đến chơi phải sử dụng tiền để mua đồng tiền quy ước (gọi chung là đồng xèng) có mệnh giá so với đồng tiền Việt Nam theo thỏa thuận của người chơi và chủ kinh doanh trò chơi điện tử. Người chơi dùng đồng xèng để đặt chơi thông qua máy.

Qua kiểm tra cho thấy, trò chơi điện tử đánh bạc là hoạt động trái pháp luật, ảnh hưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là loại hình trò chơi điện tử đánh bạc bị nghiêm cấm hoạt động, theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn như: Công an, Thanh tra chuyên ngành, Đội kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng quận, huyện, xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các cơ sở tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử đánh bạc trên địa bàn.
2. Yêu cầu lực lượng công an, quản lý thị trường bằng biện pháp nghiệp vụ triệt phá các cơ sở sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy đánh bạc trên địa bàn tỉnh thành.

3. Đối với các tỉnh biên giới tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan kiểm soát chặt chẽ tại các vùng biên, cửa khẩu thu giữ những linh kiện điện tử phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp máy trò chơi điện tử đánh bạc.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ngăn chặn; đấu tranh tố giác các chủ kinh doanh trò chơi điện tử đánh bạc cho các cơ quan có thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT; TTr

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác