4014/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 76

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sỹ Koshitori Koichi, nehệ sỹ Chiba Masaki, nghệ sỹ Aiba Takehisa, nghệ sỹ Matsumoto Aya, nghệ sỹ Nanako Murakami (người Nhật Bản) và nghệ sỹ Premysl Vojta (người Séc) đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 76 (Subscription concert vol. 76).
- Thời gian luyện tập và biểu diễn; từ ngày 01/12 đến ngày 13/12/2014.
- Thời gian biểu diễn: 20h00, ngày 12/12 và ngày 13/12/2014 tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí:
+ Nhà tài trợ chi khách sạn, vé máy bay cho chỉ huy và các nghệ sỹ trên.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu chi phí in ấn, quảng cáo, chi phí thuê nhà hát, thù lao, đi lại cho chỉ huy, solists, tổ chức tập luyện, lễ tân, đón tiếp, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên dàn nhạc và các chi phí khác theo quy định hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc).
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3876/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác