4028/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đoàn Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 cjủa Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đại diện Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia; đoàn Xiếc Quốc gia Campuchia sang dự Lễ thi tốt nghiệp và Bế giảng khóa đào tạo diễn viên xiếc cho Campuchia tại Trường, gồm:
1. Ngài Kong Kantara, Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia,
2. Ngài Can Vanna, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vật tư, Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia.
3. Bà Phok Narin, Giám đốc đoàn Xiếc Quốc gia Campuchia.
Thời gian: từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2014.
Điều 2. Kinh phí:
+ Phía Campuchia chịu chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế.
+ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chịu chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, lễ tân, đón tiếp (trích từ kinh, phí ngân sách chi thường xuyên năm 2014 của Trường).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.9,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác