4031/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Quy hoạch chi tiết khu vực Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết thắng, tỉnh Quảng Bình.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 501/SVHTTDL ngày 22/10/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình về việc thỏa thuận đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết thắng, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết thắng nằm trong khu vực bảo vệ (vùng lõi) của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nên việc xây dựng cần tính toán kỹ lưỡng để bảo vệ cảnh quan thiện nhiên của khu vực. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị không nắn đường 20 và không xây dựng các hạng mục: Nhà chuông, tháp báo ân, chòi ngắm cảnh, nhà ban quản lý, cụm điêu khắc ngoài trời, phục hồi hố bom.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất các phân khu chức năng của Quy hoạch, bao gồm: Khu quản lý điều hành, Khu đón tiếp dịch vụ, Khu quảng trường sân lễ, Khu cây xanh, Khu bảo vệ cảnh quan sinh thái tự nhiên trên núi với các giải pháp quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật. Việc tu bổ, tôn tạo với nội dung: tôn tạo đền thờ, sân hành lễ; xây dựng nhà đón tiếp, ki ốt dịch vụ, nhà vệ sinh công cộng, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm phương án giữ nguyên toà phía trước đền thờ hiện có, chỉ xây mới Hậu cung chuôi vồ phía sau để giảm kinh phí đầu tư; đồng thời, Thuyết minh quy hoạch cần bổ sung căn cứ pháp lý Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế chi tiết các hạng mục công trình được thống nhất trên đây./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL Quảng Bình;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác