4049/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Lai Châu,
               Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.
 
Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc tố chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014; ngày 13 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3377/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội trên.
Để tố chức thành công Ngày hội, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã có công văn số 3532/BVHTTDL-VHDT ngày 08/10/2014 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Ngày hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch; bố trí nguồn ngân sách, tạo điều kiện tốt nhât cho các đoàn của địa phương mình tham gia, tố chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhât.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội căn cứ nội dung, phân công nhiệm vụ trong Đề án tổ chức Ngày hội (thay cho Kế hoạch tố chức) thực hiện công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập đoàn của địa phương, chuẩn bị chu đáo về kinh phí, nội dung tham gia để tố chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất thành công và đạt kết quả cao nhất theo mục đích, ý nghĩa đã đề ra.
- Mọi thông tin cần liên hệ: ông Trần Mạnh Hùng, chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, ĐT 0988.402.675.
 
Nơi nhận:              
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Hồ Anh Tuấn (đế b/c);
- Lưu: VT, Vụ VHDT, Hg12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác