4061/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam đón đoàn giao hưởng Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam đón đoàn giao hưởng New Prime Orchestra (gồm 38 người) của Hàn Quốc sang thăm Việt Nam phối hợp tổ chức đêm giao lưu biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 19 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thời gian: ngày 17 tháng 12 năm 2011

Điều 2. Kinh phí:

-Phía bạn tự lo chi phí ăn, ở và đi lại cho đoàn;

- Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam chịu các chi phí tổ chức biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn cho các nghệ sĩ của Nhà hát (trích từ Ngân sách năm 2011 của Nhà hát)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác