4075/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4075/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 11 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ Khuê Văn Các, Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3345/SVHTTDL-VMQTG ngày ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các thuộc Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các - Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, bao gồm các nội dung: Tu bổ Khuê Văn Các và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý cần nghiên cứu thêm phương án sử dụng đèn pha chiếu sáng từ ngoài vào mặt đứng công trình để giảm bớt đèn chiếu sáng gắn trên công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết để triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác