4076/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4076/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT chống xuống cấp, tôn tạo các di tích Tin Keo và văn phòng Bộ Tổng tư lệnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ban quản lý khu di tích lịch sử-sinh thái

ATK Định Hóa Thái Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 250/CV-BQLKDTLSST ATK ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban quản lý khu di tích lịch sử-sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình chống xuống cấp, tôn tạo các di tích Tin Keo và Văn phòng Bộ tổng tư lệnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình chống xuống cấp, tôn tạo các di tích:

- Di tích Tin Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với nội dung: Phòng và chống mối mọt cho các công trình; tôn tạo đường nội bộ, sân vườn, cây xanh; chống xuống các các công trình Lán họp, Lán bảo vệ, Lán nghỉ của Bác, Hầm trú ẩn, Bếp ăn.

- Di tích Văn phòng Bộ tổng tư lệnh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với nội dung: Tôn tạo nhà bia, đường nội bộ, hào, sân vườn, cây xanh, hệ thống thoát nước; chống xuống cấp Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; xây mới biển báo, nhà vệ sinh.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đối với di tích Tin Keo:

- Không chuyển đổi vật liệu của đường nội bộ từ bê tông giả đất sang đường đất rải sỏi do kết cấu đường đất rải sỏi không bền vững, dễ bị rửa trôi và trơn trượt.

- Hồ sơ cần trình bày rõ phương án bảo vệ công trình khi thi công đào hào chống mối mọt, số lượng vật liệu thay mới đối với công trình cần chống xuống cấp; bổ sung bản vẽ biển đá; chỉnh sửa lỗi chính tả.

- Phần ảnh hiện trạng còn mờ, cần thay thế bằng ảnh màu và rõ nét hơn.

Đối với di tích Văn phòng Bộ tổng tư lệnh:

- Hồ sơ chưa đề cập đến phương án tôn tạo đường nội bộ, hào, sân vườn, cây xanh, hệ thống thoát nước; cần trình bày rõ phương án bảo vệ công trình khi thi công đào hào chống mối mọt, số lượng vật liệu thay mới đối với các công trình cần chống xuống cấp; cần có chỉ định vật liệu đối với biển chân cây lát xây mới. Bổ sung bản vẽ biển chỉ đường từ Nhà bia lên di tích Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh.

- Phần ảnh hiện trạng còn mờ, thiếu ảnh hiện trạng Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ  Nguyên Giáp, cần bổ sung, thay thế bằng ảnh màu và rõ nét hơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban quản lý khu di tích lịch sử-sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch –Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

-Lưu: VT, DSVH, VHN.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác