4077/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang

Thực hiện Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thông báo nội dung Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu mở đầu tại tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
1. Thời gian:

- Giao lưu diễn ra trong 02 ngày (không kể thời gian đi và về) từ ngày 07 tháng 12 năm 2012 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2012.

- Khai mạc: 20h ngày 07 tháng 12 năm 2012; Tổng kết, giã bạn: 11h ngày 09 tháng 12 năm 2012.
2. Địa điểm tổ chức Giao lưu: 

- Khai mạc Giao lưu tổ chức tại Khu Liên hợp thể dục thể thao huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
- Các hoạt động: Triển lãm, Hội chợ, Diễn xướng các loại hình nghệ thuật dân gian... tổ chức tại Khu Liên hợp thể dục thể thao huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Biểu diễn nghệ thuật tại huyện giáp biên An Giang và một huyện biên giới của Vương quốc Campuchia (dự kiến).

- Tham quan du lịch: 

3. Quy mô:

- Tham gia Giao lưu phía Việt Nam gồm đoàn nghệ nhân, diễn viên của các tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp; phía Vương quốc Campuchia gồm các tỉnh: Kândal, TâKê, Preyvêng và Kâmpôt (mỗi đoàn 30 người).

- Khách mời:

+ Phía Vương quốc Campuchia: Cục Hợp tác quốc tế mời và đảm nhận kinh phí tiếp đón khách mời Trung ương, các Bộ, ngành của Campuchia; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đảm nhận kinh phí ăn, ở, đi lại của 03 đoàn (Kândal, TâKê, Preyvêng và Kâmpôt ) tham gia Giao lưu (120 người).
+ Phía Việt Nam:

* Vụ Văn hóa dân tộc: Mời lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

* Tỉnh đăng cai An Giang: 

- Mời khách Campuchia tiếp đón và bố trí ăn, nghỉ, đi lại tham quan tại tỉnh trong thời gian Giao lưu.
- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách mời Trung ương và các Bộ, Ban, ngành trong nước.

4. Nội dung và lịch hoạt động cụ thể:

- Ngày 06 tháng 12 năm 2012: Các đơn vị tham gia Giao lưu tập kết tại tỉnh An Giang, đăng ký các nội dung hoạt động với Ban Tổ chức (tỉnh An Giang tiếp đón, hướng dẫn bố trí chỗ ăn nghỉ cho các đoàn). 
- Ngày 07 tháng 12 năm 2012: Họp mặt Ban Tổ chức và trưởng các đoàn tham gia Giao lưu; Khai mạc mở cửa phục vụ gian triển lãm và hội chợ; Khai mạc Giao lưu.

- Ngày 08 tháng 12 năm 2012: Chạy chương trình biểu diễn cho các đoàn; tham quan du lịch.
- Ngày 09 tháng 12 năm 2012: Tổng kết then thưởng, chia tay giã bạn; Các đoàn trở về địa phương. 
5. Phân công nhiệm vụ:

- Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo chính thức nội dung hoạt động, kế hoạch cụ thể cụm Giao lưu tại tỉnh An Giang với 03 đoàn (Kandal, TàKeo, Preyveng và Kampot) của Vương quốc Campuchia, trao đổi thống nhất nội dung, thực hiện theo lịch hoạt động trên; đón tiếp đoàn cấp cao của Campuchia.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình Lễ Khai mạc, giã bạn; thiết kế, lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh-ánh sáng và các hạng mục phụ trợ khác (màn hình Led, pháo bông...) đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Triển lãm trưng bày hình ảnh “Việt Nam đất nước con người”; “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt Nam-Campuchia” trong một không gian trung phục vụ khách tham quan.

- Tỉnh An Giang: Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch chung; bố trí các địa điểm cho hoạt động Giao lưu, nơi ăn nghỉ cho các đoàn; công tác an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm cho Giao lưu; phối hợp với các doanh nghiệp tại địa phương tổ chức Hội chợ, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của địa phương phục vụ khách tham quan; tổ chức Truyền hình Trực tiếp trên sóng của tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp chuẩn bị nội dung chương trình, thành lập đoàn tham gia Giao lưu theo lịch hoạt động trên (Danh sách đoàn và các tiết mục tham gia Văn nghệ gửi về Thường trực Ban Tổ chức-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang).
- Các đơn vị có liên quan thực hiện sự phân công nhiệm vụ ghi trong Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Campuchia.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND các tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp;
- Sở VHTTDL các tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp;
- Cục HTQT, NTBD, TLVHNT;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác