4080/QC-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Tổ chức “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012’’

(Ban hành theo Quyết định Số: 4080/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 10 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Mục đích, ý nghĩa

Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 là sự kiện văn hóa nhăm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Liên hoan Xiêc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 là dịp các nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu giá trị nghệ thuật Xiếc đặc sắc của Việt Nam với quốc tế Đây là cơ hội thuận lợi để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ Xiếc Việt Nam có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi những kỹ xảo và kinh nghiệm nghệ thuật Xiếc tiên tiến của các nước, từ đó có những đổi mới về phương pháp tổ chức quản lý, sáng tạo, để có những tác phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Liên hoan còn là dịp để khán giả Việt Nam tiếp cận những tiết mục Xiếc xuất sắc của nhiều quốc gia.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan

1. Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2012.

2. Địa điểm: Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012.

1. Ban Chỉ đạo: Gồm Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Ủy viên.

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đề án tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012.

- Chủ trì chỉ đạo đánh giá, tổng kết Liên hoan.

2. Ban Tổ chức gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởng ban, các Uỷ viên gồm các lãnh đạo và chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tổ chức, Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi khen thưởng của Liên hoan.

- Đề xuất thành phần Ban Giám khảo, tổ Thư ký của Liên hoan.

- Xem xét giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân tham dự Liên hoan (nếu có).

- Lập dự toán, quyết toán kinh phí Liên hoan.

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ làm việc cho Ban Chỉ đạo và Ban giám khảo; chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Liên hoan và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo.

3. Ban giám khảo: gồm 05 thành viên (trong đó 02 thành viên là người Việt Nam và 03 thành viên là người nước ngoài, Trưởng ban Giám khảo là người của nước chủ nhà Việt Nam) gồm những nhà hoạt động nghệ thuật Xiếc có uy tín của Việt Nam và thế giới.

-Theo dõi đầy đủ các buổi biểu diễn, chấm điểm các chương trình, tiết mục đảm bảo tính khách quan, chính xác.

- Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong liên hoan, đề xuất các giải pháp để phát triển nghệ thuật Xiếc.

- Trưởng ban Giám khảo chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết Liên hoan.

IV. Thành phần tham dự Liên hoan và yêu cầu đối với tác phẩm

Tất cả các đơn vị, cá nhân nghệ sỹ Xiếc chuyên nghiệp trong và ngoài nước tán thành Quy chế tổ chức và Quy chế chấm thi khen thưởng Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 đều được chấp nhận tham dự Liên hoan.

1. Đối với các đơn vị trong nước:

Các đơn vị, cá nhân nghệ thuật Xiếc chuyên nghiệp, công lập và ngoài công lập (xã hội hoá) có tiết mục được Ban Tổ chức tuyển chọn. Các đơn vị và nghệ sĩ gửi bản đăng ký tiết mục tham dự Liên hoan về Ban Tổ chức chậm nhất vào ngày 30/7/2012 (theo mẫu đăng ký).

2. Đối với các đơn vị nước ngoài:

Các đơn vị cá nhân nghệ sĩ Xiếc chuyên nghiệp nước ngoài được Ban Tổ chức mời tham gia Liên hoan phải gửi VCD, DVD ghi hình các tiết mục tham dự Liên hoan tới Ban Tổ chức để tuyển chọn, chậm nhất vào ngày 30/7/2012 theo dấu Bưu điện.

V. Thể loại, số lượng tiết mục:

1. Thể loại: Liên hoan Xiêc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 gồm các thế loại Xiếc như sau: (1) Nhào lộn, (2) Tung hứng, (3) Thăng bằng, (4) Ảo thuật, (5) Hề xiếc, (6) Xiếc thú.

2. Số lượng tiết mục tham dự Liên hoan: Mỗi nước (không kể nước chủ nhà) được cử tham dự Liên hoan tối đa 4 tiết mục cho mỗi thể loại. Các tiết mục tham dự Liên hoan phải thuộc những thể loại nghệ thuật Xiếc đúng với quy định của Ban Tổ chức và chưa từng đoạt giải trong các Liên hoan Xiếc Quốc tế tại Việt Nam.

VI. Kinh phí tổ chức Liên hoan

1. Đối với Ban Giám khảo: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí vé máy bay, vi sa (cho Giám khảo nước ngoài), tiền đi lại mặt đất, ăn ở, bảo hiểm y tế và thù lao cho Ban Giám khảo trong những ngày diễn ra Liên hoan.

2. Đối với các đoàn nước ngoài:

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm đài thọ đi lại trên hành trình quốc tế, cước đạo cụ, phương tiện vận chuyển, ăn, ở, bảo hiểm y tế cho các nghệ sỹ nước ngoài trong thời gian diễn ra Liên hoan tại Việt Nam. Mỗi đoàn nước ngoài tham dự liên hoan tối đa 06 người. Đơn vị tham dự từ 07 người trở lên phải tự lo kinh phí ăn, ở, bảo hiểm cho số người vượt quá quy định.

Giao Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức vận động tài trợ, biểu diễn doanh thu để tạo thêm nguồn kinh phí cho Liên hoan và có trách nhiệm nộp khoản thu về Cục Nghệ thuật biểu diễn để giảm chi ngân sách.

3. Đối với các đoàn trong nước: Các đơn vị nghệ thuật Xiếc trong nước tự đài thọ kinh phí xây dựng chương trình, tiết mục và kinh phí ăn ở, đi lại cho nghệ sỹ trong thời gian tham dự Liên hoan.

4. Đối với công tác tổ chức: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức, giải thưởng và hỗ trợ cho các đơn vị tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân Hà Nội trong những ngày diễn ra Liên hoan (theo kinh phí được duyệt).

VII. Cơ cấu giải thưởng

1. Ban Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc lần.thứ IV, Hà Nội. - 2012 tặng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc (kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho các tiết mục đạt chất lượng cao và các nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong các tiết mục theo kết quả đánh giá của Ban Giám khảo.

2. Cơ cấu giải thưởng căn cứ vào chất lượng nghệ thuật thực tế, không phân biệt loại hình. Tổng số giải thưởng không vượt quá 30% tổng số tiết mục tham dự Liên hoan.

3. Ngoài các giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Ban Tổ chức sẽ tặng 02 giải Xuất sắc (tương đương Huy chương Vàng kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho: (1) đạo diễn, (2) nhạc sỹ xuất sắc có những sáng tạo độc đáo theo đề nghị của Ban Giám khảo (nếu

4. Ban Tổ chức tặng Cúp lưu niệm cho các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan.

5. Mức tiền thưởng của từng loại giải thưởng (theo kính phí được duyệt) sẽ được Ban Tổ chức công bố trong buổi trao thưởng.

VIII. Quy định đối với các đơn vị, cá nhân tham dự Liên hoan

 1. Các đơn vị, cá nhân tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội - 2012 phải gửi về Ban Tổ chức Bản đăng ký tiết mục tham dự Liên hoan theo mẫu đăng ký).

2. Các tiết mục tham dự Liên hoan phải tham gia 2 buổi thi và một số buổi biểu diễn khác do Ban Tổ chức sắp xếp. Các tiết mục đạt điểm cao sẽ được chọn tham gia chương trình chung khảo để xác định giải thưởng.

3. Ban Tổ chức được ghi hình các chương trình, tiết mục tham dự Liên hoan và phát trên truyền hình mà không phải trả tiền bản quyền. Các đơn vị, cá nhân phải chịu trách nhiệm về tác quyền đối với tác phẩm tham dự Liên hoan về sự cố, mất mát, hư hỏng đạo cụ hoặc trang phục…trong thời gian diễn ra Liên hoan.

4. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đóng kế hoạch tổ chức luyện tập, lịch thi và biểu diễn của Ban Tổ chức. Chấp hành các đánh giá của Ban Giám khảo. Nếu có biểu hiện phản đối trước đám đông, trong lễ trao giải hay những biểu hiện thiếu văn hoá khác, Ban Tổ chức tước quyền nhận giải thưởng.

* Bản Quy chế này sử dựng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, được phổ biến đến các đơn vị, nghệ sĩ tham dự Liên hoan, Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký để làm cơ sở thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác