4080/QC-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Chấm thi và Khen thưởng “Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012’’

(Ban hành theo Quyết định Số: 4080/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 10 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Giám khảo và Tổ Thư ký

1. Ban Giám khảo

Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động Xiếc tiêu biểu đại diện cho nghệ thuật Xiếc trong nước và quốc tế, có uy tín về chuyên môn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập, gồm Trưởng ban và các Uỷ viên.

1.1. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Theo dõi đầy đủ các buổi biểu diễn, chấm điểm các chương trình, tiết mục đảm bảo tính khách quan, chính xác.

- Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong Liên hoan.

- Trưởng Ban Giám khảo chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết Liên hoan và đề xuất những giải pháp để phát triển nghệ thuật Xiếc trong thời kỳ hội nhập.

1.2. Nguyên tắc làm việc:

- Ban Giám khảo cho điểm độc lập bằng phiếu kín, nộp cho Tổ thư ký ngay sau khi biểu diễn xong (mỗi tiết mục thi diễn 2 lần).

- Thành viên Ban Giám khảo đến chậm 1/4 thời gian tiết mục đang biểu diễn, là người đang làm việc tại đơn vị nghệ thuật; chỉ đạo nghệ thuật; tác giả đạo diễn, họa sĩ, biên đạo, nhạc sĩ của chương trình, tiết mục và nghệ sĩ dự thi không được chấm điểm tiết mục đó.

- Điểm của thành viên nào cao hơn hoặc thấp hơn 02 điểm so với độ trung bình cộng của toàn Ban Giám khảo sẽ bị loại.

2. Tổ Thư ký

- Cung cấp các tài liệu, văn bản liên quan đến Liên hoan cho Ban Giám khảo.

- Theo dõi, ghi biên bản chính xác các ý kiến của thành viên Ban Giám khảo trong khi thảo luận.

- Phát hiện các vi phạm trái với Quy chế tổ chức Liên hoan của các đơn vị và cá nhân để báo cáo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trước khi cho điểm.

- Phát hiện những chênh lệch trong cách cho điểm trái với Quy chế tổ chức, Quy chế chấm thi và khen thưởng để báo cáo với Ban tổ chức.

- Tập hợp phiếu điểm, tổng hợp kết quả chính xác để báo cáo Trưởng ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

II. Thể lệ, cơ cấu xét giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng:

+ Huy chương Vàng (điểm đạt từ 18 đến 20 điểm).

+ Huy chương Bạc (điểm đạt từ 16 đến 17,9 điểm).

Số lượng giải thưởng không quá 30% tổng số tiết mục tham gia Liên hoan. Điểm xét giải tính từ cao xuống thấp.

Ngoài các giải thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Ban Tổ chức sẽ tặng 02 giải Xuất sắc (tương đương Huy chương Vàng kèm theo tiền thưởng và Bằng Chứng nhận) cho: (1) đạo diễn, (2) nhạc sỹ xuất sắc có những sáng tạo độc đáo (nếu có)

2. Hình thức chấm điểm: Ban Giám khảo chấm theo thang điểm 20 (có số lẻ thập phân) gồm 10 điểm dành cho kỹ thuật, 10 điểm dành cho nghệ thuật.

3. Tiêu chuẩn xét cho điểm:

- Kỹ thuật. Đạt được sự chính xác cao những động tác phức tạp về kỹ thuật, kỹ xảo của thể loại nghệ thuật Xiếc trong tiết mục biểu diễn.

-Nghệ thuật. Đạt được sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn với tiết tấu âm nhạc, mỹ thuật, trang phục và bố cục tiết mục, tạo được hiệu quả thẩm mỹ nghệ thuật và yểu tố hấp dẫn tới người xem.

4. Hình thức khen thưởng

Các hình thức khen thưởng: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và các giải thưởng khác đều có Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng.

Mức tiền thưởng cho từng loại giải thưởng được Ban Tổ chức công bố trong buổi trao thưởng.

* Bản quy chế này sử dụng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, được phổ biến đến các đơn vị, nghệ sĩ tham dự Liên hoan, Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký để làm cơ sở thực hiện.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác