4096/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4096/TB-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Võ Văn Dũng về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất - Bạc Liêu năm 2014.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bạc Liêu có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam, đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất - Bạc Liêu năm 2014, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất - Bạc Liêu năm 2014.

- Về thành lập Ban Chỉ đạo Festival:

+ Nhất trí mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm đồng Trưởng Ban Chỉ đạo;

+ Đề nghị tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2013.

- Về việc thành lập Ban Tổ chức, Kế hoạch tổ chức Festival:

+ Mời Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng Ban Tổ chức;

+ Giao Cục Văn hóa cơ sở làm đầu mối phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tổ chức Festival, tổng hợp ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/11/2013;

- Về kịch bản Lễ khai mạc, bế mạc Festival: Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn làm đầu mối phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng, hoàn thiện kịch bản Lễ khai mạc, bế mạc Festival, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

- Về Đại nhạc hội “Sắc màu làn điệu phương Nam”: Giao Cục Nghệ thuật biểu biểu diễn phối hợp với tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

- Về Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ”: Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Bạc Liêu thực hiện trong thời gian diễn ra Festival.

- Về Hội thảo liên kết tour, tuyến du lịch: Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Bạc Liêu thực hiện trong thời gian diễn ra Festival.

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tham gia tổ chức các hoạt động tại Festival, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu về chuyên môn, báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Về việc kiến nghị Chính phủ cho phép thay đổi thời gian ghi vốn xây dựng Trung tâm Triển lãm Văn học Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2012-2015: Ủng hộ kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về nguồn kinh phí tu bổ các di tích cấp quốc gia: Do nguồn kinh phí năm 2014 hạn chế, nên đề nghị tỉnh Bạc Liêu lựa chọn 01 dự án thật sự cấp thiết (Dự án trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu), gửi Bộ xem xét, bố trí nguồn vốn thực hiện theo quy định.

4. Về vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng du lịch Vườn Chim và hạ tầng khu du lịch Vườn chim Lập Điền, Long Điền Đông: Ủng hộ đề nghị của Tỉnh, đề nghị Tỉnh lập dự án, chuẩn bị đủ nguồn kinh phí đối ứng và gửi Bộ xem xét, đưa vào kế hoạch năm 2014.

5. Về đầu tư sân golf: Bộ ủng hộ chủ trương để Tỉnh quy hoạch sân golf từ đất nuôi trồng thuỷ sản kém hiệu quả, đề nghị Tỉnh lập dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Bạc Liêu;

- UBND tỉnh Bạc Liêu;

- Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                               

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác