4099 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 phương hướng công tác trọng tâm năm 2011 của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 09/11/2010, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, phương hướng công tác trọng tâm năm 2011 của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng và lãnh đạo chủ chốt Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010, phương hướng công tác trọng tâm năm 2011 và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Về một số công tác trong thời gian tới, yêu cầu Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện:

- Triển khai các khâu đột phá năm 2011: hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; đẩy mạnh công tác xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực.

- Xây dựng Quy chế phối hợp với các địa phương trong quản lý, khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc trình lãnh đạo Bộ tháng 12/2010.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát động cuộc vận động hiến, tặng đồ dùng, vật dụng, tư liệu về văn hoá dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mời một số bảo tàng hưởng ứng cuộc vận động hiến tặng và tổ chức trưng bày theo các chủ đề phù hợp tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam thực hiện việc điều chuyển phiên bản bộ trưng bày đặc trưng văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam (gồm 52 hiện vật) cho Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (kinh phí thực hiện công việc này do Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ).

- Xây dựng Đề án xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu chức năng của Dự án. Tổ chức gặp mặt một số nhà đầu tư nhân dịp đầu năm 2011. Xây dựng và ban hành khung giá đất tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam vào đầu năm 2011.

- Tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân lực có chất lượng, hoàn thiện bộ máy, tổ chức. Tập trung phối hợp đào tạo nhân lực phục vụ công tác quản lý, vận hành khu các làng dân tộc (đội ngũ thuyết minh viên…)

- Quy hoạch các khu dịch vụ phục vụ du lịch để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách và quy hoạch phân khu ruộng, nương, trồng trọt… để đồng bào các dân tộc tái hiện hoạt động lao động sản xuất và cải thiện thu nhập.

- Triển khai việc khai thác dịch vụ, liên kết khai thác các dịch vụ du lịch tại các khu vực phù hợp. Có phương án khai thác hiệu quả sân khấu nổi tại Khu các làng dân tộc II.

- Có kế hoạch, phương án thời hạn cụ thể đảm bảo nguồn thu từ hoạt động quản lý, khai thác, vận hành cục bộ.

- Lựa chọn phương án thiết kế và triển khai xây dựng Cổng chính của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đảm bảo tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc.

- Có kế hoạch thanh quyết toán vốn nợ các nhà thầu tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch mang tính điểm nhấn: giải đua thuyền trên hồ Đồng Mô, trình diễn giới thiệu văn hoá nhân ngày văn hoá của các nước tại Việt Nam…

- Phối hợp với các Bộ, Ngành địa phương có liên quan triển khai dự án ổn định mức nước hồ Đồng Mô đảm bảo cảnh quan, tăng tính hấp dẫn của Dự án.

3. Giao Tổng cục Du lịch: Phối hợp xúc tiến du lịch Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; hướng dẫn các công ty lữ hành xây dựng điểm đến du lịch; đào tạo thuyết minh viên du lịch.

4. Giao Tổng cục Thể dục thể thao: Hàng năm tổ chức các giải thể thao phù hợp tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (giải đua thuyền, xe địa hình…).

5. Giao Cục Hợp tác quốc tế: Giới thiệu chính thức Dự án nhân dịp tổ chức Tuần văn hoá Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức phù hợp; phối hợp tổ chức các ngày văn hoá nước ngoài tại Việt Nam ở Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam; tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu tăng cường quan hệ hợp tác với các làng văn hoá dân tộc trên thế giới; phối hợp hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác