4101/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Thiết kế BVTC tu bổ, tôn tạo di tích nhà Đốc phủ Đẩu, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 83/TTr- SVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích nhà Đốc phủ Đẩu, số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công chống xuống cấp và tôn tạo di tích nhà Đốc Phủ Đẩu, gồm các hạng mục: tu sửa lại toàn bộ cửa chính, quét vôi Ịại nhà di tích, đảo lại toàn bộ mái ngói âm dương, cải tạo lại nhà vệ sinh, bia chứng nhận di tích, hàng rào loại 1, hàng rào loại 2, xây mới lại hố ga, trồng cây thiên tuế và cỏ lá gừng.
- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
- Tư liệu hóa toàn bộ các trang trí trên bờ nóc và trang trí, chữ viết đắp trên tường trước khi tu bổ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hướng dẫn đom vị tư vấn thiết kế hoàn thiện Thiết kế bản vẽ thi công, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác