4114/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trùng tu, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Trù, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3263/SVHTTDL-BQLDT ngày 02/11/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc Trùng tu, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Trù, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố và Nội (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận và đề nghị thống nhất tên gọi Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Trù, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tam quan, Tam bảo; tôn tạo sân vườn tổng thể, nhà Mẫu, ban thờ Mẫu bán thiên, lầu Cô, lầu Cậu; xây dựng nhà khách - nhà Ni, am hóa vàng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Tam bảo: Không chạm khắc hoa văn trên các cấu kiện xuống cấp phải thay mới để đồng bộ với các cấu kiện cũ còn tốt; hạn chế chạm khắc trên các cấu kiện được bổ sung ở nếp Tiền đường; không làm thêm kìm mái. Cần đặt tượng Đức ông và Thánh hiền tại Tiền đường.

- Đối với nhà Mẫu: Không làm triện kìm mái, chân tảng hoa sen và chạm khắc trên ván cửa.

- Chỉ sơn thép lại toàn bộ hệ thống tượng, y môn, cửa võng và câu đối hiện có nêu các hiện vật này bị bong tróc, hư hỏng. Đồng thời, nghiên cứu và kiểm tra kỹ để bảo tồn nguyên vẹn các chữ bán được đáp hoặc viết trên các thành phần kiến trúc.

Giảm bớt độ cao của am hóa vàng để tránh lấn át Ban thờ Mẫu bán thiên.

- Hồ sơ cần bổ sung phương án bao che, bảo quản cấu kiện và hiện vật của di tích, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Trù theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác