4134/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đảm bảo an toàn cho di tích tâm linh thời Lý tại lô E khu vực khai quật khảo cổ Vườn Hồng, Ba Đình, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 400/KCH ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Viện Khảo cổ học và Công văn số 218/TTHN ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội báo cáo việc xâm hại trực tiếp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích tâm linh thời Lý tại lô E khu vực khai quật khảo cổ Vườn Hồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trước sự việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Đe nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Viện Khảo cổ học đề xuất biện pháp khắc phục những sự cố trong quá trình thi công xây dựng gara ngầm làm ảnh hưởng đến di tích, cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khoanh vùng bảo vệ di tích này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thaa và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Bộ Xây dựng;
- Viện HLKHXHVN;
- BQLDAĐTXDNQH&HTBĐM
-TTBT Di sản Thăng Long - Hà Nội;
- Viện Khảo cổ học;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.13.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác