4136/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về việc dự án Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia Kon Tum và dự án Rạp xiếc tại TP. Đà Nẵng

Ngày 03/11/2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo Dự án đầu tư Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên quốc gia Kon Tum và Dự án rạp xiếc tại TP. Đà Nẵng. Cùng dự buổi họp có Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Chủ đầu tư (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam) báo cáo và ý kiến của đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Bộ trưởng kết luận:

1. Dự án Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia tại Kon Tum:

- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng (Chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục để UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định giá đất trên diện tích 50ha (bao gồm cả 20ha mở rộng thêm) và nhận bàn giao đất trên hiện trường làm cơ sở pháp lý triển khai dự án Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia tại Kon Tum (sau đây gọi tắt là dự án).

- Khẩn trương tiến hành xây dựng hàng rào gò đất; rà phá bom mìn sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum bàn giao đất dự án.

- Yêu cầu Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất quy mô, các môn, các hạng mục công trình của Trung tâm Huấn luyện, đào tạo vận động viên quốc gia tại Kon Tum. Theo đó, dự án phải đáp ứng mục tiêu đào tạo, huấn luyện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, khai thác thể thao gắn liền với du lịch và văn hóa; Trung tâm sẽ phục vụ các đợt sáng tác của văn nghệ sĩ. Trong giai đoạn đầu dự án cần tiến hành các hạng mục: khu nhà ở chuyên gia, vận động viên có kiến trúc dạng biệt thự (khoảng 10 nhà, trong đó có 02 nhà cao cấp phục vụ chuyên gia) có mức đầu tư hợp lý; một số hạ tầng cần thiết và bộ môn thể thao phù hợp với điều kiện của khu vực Tây Nguyên…với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng tiến hành trong 5 năm. Nội dung các bộ môn thể thao cần đào tạo ở Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên quốc gia tại Kon Tum phải có ý kiến thống nhất của Tổng cục Thể dục thể thao, báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

- Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Dự án cần phân kỳ đầu tư và có các giải pháp về vốn đầu tư. Trong đó, xác định các hạng mục của dự án sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước và một số hạng mục đầu tư để kêu gọi đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa.

2. Dự án rạp xiếc tại thành phố Đà Nẵng:

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam (Chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục để UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định giao đất trên diện tích 3,7 ha (bao gồm cả 2,7 ha mở rộng thêm) và nhận bàn gian đất trên hiện trường làm cơ sở pháp lý triển khai Dự án rạp xiếc tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là dự án).

- Tên gọi dự án: Giao cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ vào Quy hoạch và công năng của dự án Trung tâm nghệ thuật biểu diễn cả nước điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với chức năng, tính chất, quy mô của một Trung tâm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch của Khu vực miền Trung - Tây Nguyên báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Về phương án thiết kế: yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh công năng sử dụng của tầng 1 đảm bảo các hoạt động dịch vụ của dự án; điều chỉnh toàn bộ diện tích tầng 4 sang công năng là nhà khách với đầy đủ các hạng mục dịch vụ để kết hợp kinh doanh phục vụ du lịch. Khai thác hiệu quả công lệnh, đưa thêm công năng dịch vụ vào công trình để khai thác hiệu quả dự án.

- Yêu cần Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xem xét, rà soát lại vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình, đơn giá vật liệu, kinh phí trả tư vấn cho thiết kế dự án phối hợp (dự toán kinh phí lập dự án thiết kế kỹ thuật, thi công hiện tại quá cao) cũng như đơn giá định mức phù hợp với các quy định hiện hành đảm bảo tổng mức đầu tư đáp ứng yêu cầu của dự án; thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định đối với dự án nhóm B (5 năm), bổ sung trong dự án phương án xã hội hóa đầu tư các hạng mục có khả năng để kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư.

Văn phòng thông báo để Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);

- Tổng cục TDTT; Cục NTBD; Vụ KHTC và các Cục, Vụ liên quan;

- Trung tâm HLTTQGĐN và Liên đoàn Xiếc VN;

- Lưu: VT, THTT, KHTC, Tuấn.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác