413/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc về Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp về Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng và Chủ đầu tư- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.

 Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

Giao Tổng cục Thể dục thể thao làm việc trực tiếp với Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất vị trí ranh giới khu đất. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Chủ đầu tư dự án điều chỉnh quy hoạch phù hợp với yêu cầu chuyên môn, đồng thời phù hợp với quy hoạch đô thị. Trong phương án quy hoạch lưu ý giải phóng mặt bằng theo hình thức tái định cư tại chỗ; tính toán phân kỳ đầu tư và tiến độ giải phóng mặt bằng hợp lý phù hợp với ngân sách, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt để sớm triển khai xây dựng công trình.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác