4145/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc trao tặng các giải thưởng trong Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3031A/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII,

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim và các Chủ tịch Ban Giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Trao tặng các giải thưởng trong Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII như sau:

1. Thể loại phim Truyện

1. Phim Truyện nhựa

1.1. Giải cho phim:

1. 1.1. Bông sen Bạc:

- Bộ phim "Mùi có cháy" do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất;

- Bộ phim "Hot bay nổi loạn" do Công ty TNHH Bình Hạnh Đan sản xuất;

- Bộ phim "Vũ điệu đam mê" do Công TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất.

1.1. 2. Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim tâm hồn mẹ" do Công TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất;

- Bộ phim "Long thành cầm giả ca" do Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải Phóng sản xuất;

- Bộ phim "Cánh đồng bất tận" do Công ty TNHH Bình Hạnh Đan sản xuất.

1. 2. Giải cá nhân:

1.2.1. Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng – Bộ phim "Hot bay nổi loạn" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1.2.2. Biên kịch xuất sắc nhất: Hoàng Nhuận Cầm – Bộ phim "Mùi cỏ cháy" của Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam;

1.2.3. Đồng giải Quay phim xuất sắc nhất:

-Nguyễn Nam – Bộ phim "Hot bay nổi loạn" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

- K’ Linh – Bộ phim "Cô dâu đại chiến" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1.2.4. Đồng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

-Nguyễn Mỹ Hạnh – Bộ phim "Vũ điệu đam mê" của Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam;

- Ninh Dương Lan Ngọc – Bộ phim "Cánh đồng bất tận" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1.2.5. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan – Bộ phim "Long Thành cầm giả ca" của Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải Phóng;

1.2.6. Đồng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Phương Thanh – Bộ phim "Những nụ hôn rực rỡ" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

- Lê Khánh – Bộ phim "Cô dâu đại chiến" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1. 2.7. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa – Bộ phim "Hot bay nổi loạn" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1.2.8. Họa sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Nguyễn Trung Phan, Nguyễn Mạnh Đức – Bộ phim "Long Thành cầm giả ca" của Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải Phóng;

1.2.9. Âm nhạc xuất sắc nhất: Võ Thiện Thanh, Huy Tuấn – Bộ phim "Những nụ hôn rực rỡ" của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan;

1.2.10. Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Bành Bắc Hải – Bộ phim "Vũ điệu đam mê" của Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam.

2. Phim Truyện vi deo;

Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim “Rượu cần đêm mưa’’ do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất;

- Bộ phim "Vũ khúc ánh trăng" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

II. Thể loại phim Tài liệu - Khoa học

1. Phim Tài liệu nhựa

1.1. Giải cho phim:

1. 1. 1. Bông sen Vàng :

- Bộ phim "Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

1.1.2. Bông sen Bạc:

-Bộ phim "Người thắp lửa" do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất;

- Bộ phim "Sóng nhà giàn" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

1.1. 3. Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim "Gươm đàn Thăng Long" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất;

- Bộ phim "Từ Thác Bà đến Sơn La" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trưng ương sản xuất.

1. 2. Giải cá nhân:

1.2.1. Đạo diễn xuất sắc nhất: Lưu Quỳ - Bộ phim "Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc" của Điện ảnh Quân đội nhân dân;

1.2.2. Quay phim xuất sắc nhất: Vương Khánh Trần Linh – Bộ phim từ Thác Bà đến Sơn La’’ của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

2. Phim Tài liệu video;

2.1. Bông sen Vàng;

- Bộ phim "Hồ Chí Minh - cội nguồn cảm hứng sáng tạo" do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh sản xuất.

2.2. Bông sen Bạc:

- Bộ phim "Chuyện ông Hội đồng" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất;

- Bộ phim “Bạn thờ ơ với nó" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

2.3. Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim "Thả một bè lau’’ do Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải Phóng sản xuất;

- Bộ phim “Xe ôm" do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng phim Xanh thành phố Hà Nội sản xuất:

3 . Phim Khoa học:

3.1. Giải cho phim:

3.1.1. Bông sen Vàng:

- Bộ phim "Bướm - Côn trùng cánh vẩy" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

3. 1.2. Bông sen Bạc:

- Bộ phim "Rừng Cà Mau kể chuyện" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

3.1.3. Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim "Gầm ghì trắng" do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

3.2. Giải cá nhân:

3.2.1. Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Quang Tùng, Bùi Thị Phương Thảo – Bộ phim bướm - Côn trùng cánh vẩy" của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;

3.2.2. Biên kịch xuất sắc nhất: Nguyễn Thu Tuyết – Bộ phim "Bướm - Côn trùng cánh vẩy" của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

III. Thể loại phim Hoạt hình

1. Giải cho phim:

1.1. Bông sen Vàng:

- Bộ phim "Chiếc lá" do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

1. 2. Bông sen Bạc:

- Bộ phim "Người con của Rồng" do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất;

- Bộ phim "Quái vật hồ sen" do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

1.3. Giải thưởng Ban Giám khảo:

- Bộ phim "Giấc mơ Loa Thành" do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất;

- Bộ phim "Vũ điệu ánh sáng" do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. 2. Giải cá nhân

2.1. Đạo diễn xuất sắc nhất: Phạm Hồng Sơn – Bộ phim "Chiếc lá" của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;

2.2. Biên kịch xuất sắc nhất: Nguyễn Thu Trang – Bộ phim “Chiếc lá" của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;

2.3. Âm nhạc xuất sắc nhất: Đặng Hữu Phúc – Bộ phim "Người con của Rồng" của Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam;

2.4. Họa sĩ tạo hình xuất sắc nhất: Phạm Ngọc Tuấn – Bộ phim "Chiếc lá" của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;

2.5. Họa sĩ diễn xuất xuất sắc nhất: Nhóm họa sỹ của bộ phim vũ điệu ánh sáng" của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;

2.6. Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Bành Bắc Hải – Bộ phim "Chiếc lá" và "Giấc mơ Loa Thành" của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Điều 2. Các giải thưởng nêu tại Điều 1 Quyết định này được kèm một khoản tiền thưởng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam

lần thứ XVII, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, ĐA (2), T (30)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác