4159/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc hỗ trợ Ban Tổ chức Hội nghị–Hội thảo

Kính gửi:

Hội nghị - Hội thảo “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du tịch tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày, ngày 25 - 26 tháng 11 năm 2011 đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình tổ chức hội nghị - Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu của quý Công ty cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự hỗ trợ của quý Công ty đã góp phần làm nên thành công của Hội nghị. Đặc biệt, sự hiện diện của đại diện Công ty tại Hội nghị thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với hoạt động thư viện. Ban Tổ chức trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm của Công ty.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Công ty trong các hoạt động tiếp theo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, TV(2), NL.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác